Par satiksmes organizācijas maiņu pie Ķekavas sākumskolas


Šobrīd Ķekavā ir sākti Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecības darbi, līdz ar to ir nepieciešams mainīt satiksmes organizācijas shēmu sākumskolas būvlaukuma tuvumā.

 

Satiksmes organizācijas shēmu atbilstoši tehnoloģiskiem procesiem ir izstrādājis būvuzņēmējs - SIA “Abora” un saskaņojis atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

SIA “Abora” ir apņēmusies uzturēt pagaidu stāvlaukumu iedzīvotājiem “Saulstaru” mājas galā. Pagaidu stāvlaukumam ir paredzēts šķembu segums, ko būvuzņēmējs izveidos nākamajā nedēļā.  

 

Pievadceļi skolai nav organizēti pa māju pagalmiem, bet gan pa pašvaldībai piederošām ielām Nākotnes ielu, Dienvidu ielu un Īgumu ielu. Šie būvdarbi tiek veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu sākumskolā.

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!

 

Attīstības daļa

27.01.2016.

  Drukāt