Ķekavas izaugsmei darbosies jaundibinātais Ķekavas novada fonds

Ķekavas novada fonds turpmāk sniegs savu ieguldījumu novada izaugsmei, kā arī radīs iespēju ikvienam līdzdarboties savā apkaimē. Novada fonds izveidots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, lai iesaistītu iedzīvotājus viņiem svarīgu jautājumu risināšanā sociālajā, kultūras, sporta un citās novadā svarīgās jomās.

 

Ķekavas novada fonds pievienosies Kopienu fondu kustībai - Latvijā šādi kopienu fondi jau veiksmīgi darbojas vairākos novados, tostarp Talsos, Valmierā, Limbažos, Lielvārdē, Alūksnē, Kandavā.

 

Jaunais fonds arī rīkos projektu konkursus, kuros varēs pieteikties jebkurš Ķekavas novada iedzīvotājs, tādējādi nodrošinot sabiedrībai svarīgu projektu īstenošanu neatkarīgi no ārējiem finanšu resursiem. Savukārt ziedotāji par savu devumu saņems iespēju piedalīties projektu izvērtēšanā. Ziedojumi varēs būt ar konkrētu mērķi, vai arī vienkārši “labiem darbiem”.

 

 “Mēs saprotam, ka ir vajadzīga jauna domāšana, cits skatījums uz sevi, darbu, sabiedrību un novadu kopumā. Iespējams, labais ir senaizmirstais vecais. Pagājušā gadsimta sākumā tādas Ķekavas novada ēkas kā Doles Tautas nams, Katlakalna pagasta māja un Tautas nams Daugmalē tika celtas par vietējo iedzīvotāju ziedojumiem un tās kalpo sabiedrības vajadzībām vēl šodien,” pauž fonda pārstāve Agita Eizenberga.

 

Jau šobrīd gatavību darboties fondā un kļūt par tā dibinātājiem pauda 22 dažādu Ķekavas novada sabiedrības sektoru pārstāvji.

 

Darbs pie fonda dibināšanas tika uzsākts jau 2014.gadā, piedaloties Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotās “Kopienu filantropijas attīstības programma 2012 – 2017”  konkursā. Pēc veiksmīgas konkursa pirmās aktivitāšu kārtas - Ķekavas novada iedzīvotāju foruma 2015. gada martā, saņemts Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts arī otrajai kārtai – Ķekavas novada fonda izveidošanai. Projektu īstenoja biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” un to atbalstīja Ķekavas novada pašvaldība.

 

Uzņēmumu reģistrā fonds reģistrēts 2016. gada 27. janvārī un tā darbība veicinās dažādu sabiedrības grupu - NVO, pašvaldība, privātais sektors - sadarbību. Fonds ir neatkarīgs no kāda politiska, ekonomiska vai cita spēka, tas veido plašas partnerības un uzņemas līdera lomu vietējās labdarības un dialoga veicināšanā.

 

Ķekavas novada iedzīvotāju fonds

04.02.2016.

 

  Drukāt