Ķekavā uzsāk stratēģijas izstrādi veselīga dzīvesveida veicināšanai

Laikā, kad par globāla mēroga problēmu kļuvis mazkustīgs dzīvesveids, Ķekavā uzsāk stratēģijas izstrādi, lai ieviestu noturīgas, veselīgu dzīvesveidu veicinošas tradīcijas un paradumus novada iedzīvotāju ikdienā.

 

9. februārī Ķekavā notika pirmā sanāksme projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā“ ietvaros, ko ar Eiropas Savienības Erasmus + Sport programmas atbalstu īsteno Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

 

 

Uz tikšanos bija aicināti vietējo sporta, izglītības, veselības aprūpes un sociālās jomas, senioru organizāciju pārstāvji, kā arī pašvaldības transporta, vides un teritoriālās plānošanas speciālisti, lai iepazītos ar projekta ideju, mērķiem un pārrunātu katras grupas iesaistes iespējas stratēģijas izstrādē un ieviešanā.

 

Plānots jau februārī uzsākt novada iedzīvotāju anketēšanu, lai izstrādātā stratēģija vislabāk atbilstu cilvēku iespējām un vajadzībām. Martā tiks organizētas darba grupu tikšanās, kurās savus ierosinājumus stratēģijas izveidē sagatavos izglītības, veselības, sociālās jomas un citu sabiedrības grupu pārstāvji. Savukārt jau nākamnedēļ Latviju apmeklēs projekta partnervalstu - Horvātijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Lietuvas - pārstāvji, lai izplānotu turpmākās aktivitātes, noteiktu uzdevumus un projekta laikā sasniedzamos rezultātus katrā no valstīm.

 

Ķekavas novada pašvaldība ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas ir ieguvusi iespēju veidot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida stratēģiju, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.

 

Projekta īstenošanai trīs gadu laikā ir paredzēts izlietot 271 662 eiro, no kuriem 217 329 eiro ir Eiropas Savienības dotācija.

 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
10.02.2016.

  Drukāt