Pašvaldībai būs jānoskaidro iedzīvotāju viedoklis par vēlamo Pļavniekkalna sākumskolas attīstības scenāriju

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics, kas ir “iedzimtais” katlakalnietis un pats ir mācījies Pļavniekkalna sākumskolā,  uzsver, ka skolas paplašināšana ir viens no šī brīža aktuāliem problēmu jautājumiem, kuras pēdējā laikā uzsāktā atrisināšana ir mērķtiecīgi jāturpina. 

 

Lai ilgtermiņā risinātu vietu trūkumu Pļavniekkalna sākumskolā, Ķekavas novada dome jau pērn nolēma atteikties no pagaidu risinājuma – moduļu nomas, kas pašvaldībai gadā izmaksā gandrīz 67 000 eiro, un paplašināt Pļavniekkalna sākumskolas telpas.

 

Tāpēc, lai izstrādātu vislabāko iespējamo skolas rekonstrukcijas variantu, pašvaldība 2015. gada rudenī izsludināja metu konkursu „Pļavniekkalna sākumskolas paplašināšanas priekšlikumu izstrāde”, žūrijas komisijā uzaicinot Latvijā zināmus arhitektus. Šajā konkursā tika iesniegti četri rekonstrukcijas meti,  kur trīs no tiem paredz vecās skolas ēkas nojaukšanu. Tā kā deputāti neatbalstīja žūrijas komisijas lēmumu un neakceptēja līguma slēgšanu par tehniskā projekta izstrādi ar konkursa uzvarētāju, arī šogad pašvaldībai vēl būs jāturpina nomāt moduļus pie vecās sākumskolas, kurā vietas ir tikai 90 skolēniem.

 

Tāpēc šobrīd par to, kāds Pļavniekkalna sākumskolas attīstības scenārijs būtu jāīsteno, pašvaldībai būs jānoskaidro, uzklausot iedzīvotāju viedokli publiskajā apspriešanā. (Līdzīgi kā tas šobrīd notiek ar Titurgas ezera mežaparka labiekārtošanu.) Tādējādi skolas attīstības jautājums prasīs vēl vienu gadu klāt.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

10.02.2016.

  Drukāt