Ceļu infrastruktūra novada uzņēmējdarbībai

Vietējās uzņēmējdarbības atbalstam Ķekavas novada pašvaldība aktīvi veic priekšdarbus, lai piedalītos Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gada pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajā projektu iesniegumu konkursā.

 

Pašreiz notikušas apspriedes ar vietējiem uzņēmējiem un izvērtēti saņemtie priekšlikumi noteiktu ceļu vai ceļu posmu iekļaušanai pārbūvei paredzētās ceļu infrastruktūras sarakstā.

 

Papildus informācija:

Jānis Ābols, Ķekavas novada pašvaldība, tālr. 6784 7157, e-pasts. janis.abols@kekava.lv

 

Attīstības daļa
17.02.2016.

  Drukāt