Tiekas ar veselīga dzīvesveida stratēģijas izstrādes projekta ārvalstu partneriem

15. un 16. februārī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra uzņēma projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā“ partnervalstu pārstāvjus, lai izrunātu projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes, aktivitāšu laika plānu, kā arī izplānotu finanšu izlietojuma nosacījumus.

 

 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras īstenotajam projektam ir 5 partnervalstis – Horvātija, Itālija, Turcija, Polija un Lietuva. No katras partnervalsts sanāksmē piedalījās divi dalībnieki.

 

Horvātiju projektā pārstāvēja rokasbumbas klubs „Moslavina“, Turciju – Izmiras apriņķa administrācija, Poliju – fonds “Reģionālās attīstības institūts”, Lietuvu – Raseiņu rajona pašvaldība, Itāliju – uzņēmumu apvienība Rocca di Cerere.

 

Sanāksmes mērķis bija savstarpēji iepazīties un izveidot komandu, kas turpmāko trīs gadu laikā sadarbosies stratēģijas izstrādes un īstenošanas procesā. Tika pārskatīts darba plāns un panākta vienošanās par uzdevumu un atbildības sadali, kā arī pārrunāti līguma un finanšu nosacījumi.

 

Jau ziņots, ka Ķekavas novada pašvaldība ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas ir ieguvusi iespēju veidot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida stratēģiju, izmantojot Eiropas Savienības Erasmus + Sport programmas finansējumu.

 

Projekta īstenošanai trīs gadu laikā ir paredzēts izlietot 271 662 eiro, no kuriem 217 329 eiro ir Eiropas Savienības dotācija.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

19.02.2016.

  Drukāt