Jautājumu par Ķekavas sociālās aprūpes centra direktora apstiprināšanu skatīs komitejās

 

 

Ievērojot jautājumu virzīšanas procedūru uz domes sēdi,  lēmumprojekts par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora  apstiprināšanu amatā un darba algas noteikšanu tiks izskatīts apvienotajā Finanšu un Sociālo jautājumu komitejā.

 

Šāda rīcība nepieciešama, jo šobrīd lēmumprojekts skatīts Sociālo jautājumu komitejā, deputātiem iztaujājot divus Ķekavas sociālās aprūpes centra direktora amata kandidātus un nolemjot virzīt uz domes sēdi abus pretendentus, taču šis jautājums saistībā ar atalgojuma noteikšanu nav izskatīts Finanšu komitejā.  

 

Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība atbilstoši likumam par publiskām aģentūrām izsludināja atklātu konkursu uz Ķekavas sociālās aprūpes centra direktora amatu. Šajā konkursā pieteicās 18 kandidāti, kurus vērtēja konkursa komisija pēc konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem.  Divus pretendentus ar visaugstāko iegūto punktu skaitu komisija virzīja izskatīšanai uz Sociālo jautājumu komiteju.

 

Savukārt Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē atsevišķu deputātu virzītā Māra Barona kandidatūra, kurš atklātajā konkursā ieguva piekto vietu pēc punktu skaita, netika atbalstīta.

 

Atklātajā konkursā pretendentiem tika izvirzītas šādas prasības:  

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze sociālajā darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībās tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu zināšanas (krievu valoda un viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām saziņas līmenī);
  • spēja plānot un organizēt savu un iestādes darbinieku darbu;
  • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
  • lietotāja prasmes darbā ar datoru.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

22.02.2016.

 

  Drukāt