Lielākie plānotie ielu remonti 2016. gadā

2016. gadā ievērojami līdzekļi no pašvaldības budžeta tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu remontam un investīcijām ielu un ceļu rekonstrukcijai. Kopā šajā budžeta sadaļā ir vairāk nekā 3 milj. eiro jeb 8 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. To skaitā ir aizņēmumus 75% apmērā Rāmavas ielas un Skolas ielas rekonstrukcijas darbiem un Pliederu ielas ietves izbūvei. Valsts mērķdotācija 2016. gadā tiek plānota gandrīz 282 000 eiro apmērā un tiks novirzīta tikai pašvaldības īpašumā esošo ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.

 

Šogad plānots noslēgt Rāmavas ielas daļas rekonstrukciju posmā no Pļavniekkalna ielas līdz Dūņu ielai. Rāmavas iela ir galvenā iela Rāmavas ciemā, kur satiksmes intensitāte ar katru gadu pieaug, īpaši rīta un vakara stundās. Pašlaik jau ir veikta ūdens un kanalizācijas tīklu ieguldīšana zem Rāmavas ielas brauktuves šajā posmā. Šogad arī tiks pārbūvēta brauktuve, izbūvēta gājēju ietve un apgaismojums, kā arī sakārtota lietusūdens novadīšanas sistēma. Iedzīvotājiem līdz ielas pārbūves projekta beigām jāpievērš uzmanība pagaidu ceļazīmēm, lai apbrauktu darbu veikšanas vietas. Ķekavas novada pašvaldības budžetā paredzēti 25% no kopējām Rāmavas ielas pārbūves projekta izmaksām jeb 295 000 eiro, pārējās summas segšanai 612 000 eiro apmērā tiks ņemts aizņēmums no Valsts kases.

 

Kā nākamais nozīmīgais ielu rekonstrukcijas projekts jāmin Pliederu ielas ietves izbūve Ķekavā. Ietvi plānots izbūvēt visā Pliederu ielas garumā, kā arī uzlabot  jau esošo apgaismojumu un izbūvēt jaunas asfaltētas autobusu pieturvietas pie Ķekavas vidusskolas gājēju pārejas. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2016. gada beigas. Ietves izbūve krietni uzlabos ceļu satiksmes drošību uz Pliederu ielas, kur ikdienā kājām pārvietojas daudzi ķekavieši, no kuriem liela daļa ir skolēni.

 

Savukārt Baložos plānota Skolas ielas rekonstrukcija, kuras ietvaros tiks pārbūvēta un paplašināta brauktuve un izbūvēta gājēju ietve, uzlabojot satiksmes drošību pie Baložu vidusskolas. Šobrīd tiek aktualizēts izstrādātais projekts, lai jau tuvākajā laikā varētu izsludināt iepirkumu.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

22.02.2016.

 

  Drukāt