Informācija senoriem

23. martā  plkst. 13.00  Doles Tauta namā notiks Ķekavas novada pensionāru biedrības „Polārblāzma” darba pārskata sapulce  par 2015. gadu.

 

 

 

Darba kārtība:

1. Biedrības valdes priekšsēdētājas L. Petrušas ziņojums, lidzziņotāji  L. Cīrule un B. Rudzroga

2. 2015. gada  pārskata apstiprināšana. Ziņo B.Priedīte

3. Dažādi jautājumi.

4. Debates.

Dalībnieku reģistrācija, jaunu biedru uzņemšana un iepazīšanās ar darbības pasākumu plānu 2016. gadam no plkst. 12.00.

Aicināti aktīvi piedalīties debatēs, iesniegt  priekšlikumus   2016. gada  darba  uzlabošanai.

Kafijas pauze.

Pēc sapulces, ap plkst.15.00 - 1989. gada  dokumentālās filmas „Par piemiņas  akmens represētiem atklāšanu  Odukalnā”, ķekaviešu aktivitātēm atmodas laikā un  novada sabiedriskajos pasākumos.

Piedalīties sapulcē aicināti visi novada pensionāri!

 

Biedrība "Polārblāzma"
08.03.2016.

 

  Drukāt