Izmaiņas satiksmes organizācijā Valdlaučos

 Lai samazinātu tranzīta autotransporta plūsmu caur Valdlauču ciema iekškvartāla ielām un nodrošinātu sniega tīrīšanu ziemas periodā, Ķekavas novada dome nolēmusi mainīt satiksmes organizāciju Valdlaučos.

 

Ķekavas novada domes lēmums 3.§ 5.

Par ceļa zīmju Nr. 326, 815, 828, 849, 840 uzstādīšanu Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nosaka:

1. Demontēt ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” ar papildzīmēm Nr. 808 „Darbības virziens” pie mājas “Valdlauči – 8” trīs kāpņu telpām, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

2. Demontēt ceļa zīmi Nr. 528 „Dzīvojamā zona” un ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” pie mājas “Valdlauči – 8” trīs kāpņu telpām, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

3. Demontēt papildzīmes Nr. 842 „Darbības laiks otrdienās no 6.00-18.00” un Nr. 842 „Darbības laiks piektdienās no 8.00-18.00” pie mājas “Valdlauči – 7”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

4.Demontēt ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” pie mājas “Valdlauči – 3” piebraucamā ceļa kreisajā pusē, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

5. Uzstādīt ceļa zīmi Nr. 501 „Vienvirziena ceļš”, ceļa zīmi 501 „Vienvirziena ceļa beigas” un ceļa zīmi 301 „Iebraukt aizliegts” pie mājas “Valdlauči – 8” Izstāžu ielā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

6. Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts”, un papildzīmi 810 „Darbības virziens” un pie mājas “Valdlauči – 8” Cītaru ielā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

7.Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts”, un papildzīmes 815 „Darbības virziens” Cītaru ielā pretim mājas galam “Valdlauči – 7” un “Valdlauči – 6“ un zaļajā zonā starp mājām “Valdlauči – 7” un “Valdlauči – 6”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

8. Uzstādīt papildzīmi pie esošās ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” Cītaru un Jaunatnes ielu krustojumā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

9. Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts”, un papildzīmes 803 „Darbības zona 50 metri” Jaunatnes ielā pretī mājai “Valdlauči – 7” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

10. Uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts”, pie mājas “Valdlauči – 3” piebraucamā ceļa fasādes pusē, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

11. Uzstādīt ceļa zīmi 301 „Iebraukt aizliegts” Atpūtas un Jaunatnes ielu krustojumā, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

12. Ceļa zīmju uzstādīšanu uzdot veikt SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

13. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS 77-2 „Ceļa zīmes” 2. daļas „Uzstādīšanas noteikumi” prasībām.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

26.02.2016.

  Drukāt