Uzsāks publiskās un privātās partnerības procedūru Ķekavas apvedceļa izbūves projekta īstenošanai
1. martā valdībā apstiprināts Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu Ķekavas apvedceļa izbūves projektam. Projekta mērķis ir izbūvēt Ķekavas apvedceļu autoceļa E67/A7 (Bauskas šosejas) posmā vairāk nekā 14 kilometru garumā, padarot šo ceļa posmu par divbrauktuvju ātrgaitas ceļu.
 

Satiksmes ministrijā (SM) skaidro, ka valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posms Rīga – Ķekava ir viens no noslogotākajiem ceļiem Rīgas pieejās ar satiksmes intensitāti ap 17 000 automašīnām diennaktī, kurš šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavu.

 


Autoceļš E67/A7 ietilpst TEN-T tīklā, turklāt pēc Rīgas pilsētas Dienvidu tilta 3. būvdarbu kārtas pabeigšanas 2013. gadā satiksmes intensitāte uz attiecīgā ceļa posma ir palielinājusies. Esošā satiksmes intensitāte ir ne tikai sasniegusi esošā ceļa kritisko robežu, bet arī trīskārši pārsniedz esošajam ceļam atbilstošo smagā transporta optimālo skaitu, tādējādi būtiski pārsniedzot esošā ceļa caurlaides spēju.Lai nodrošinātu sabiedrībai augstākas kvalitātes pakalpojumu ilgtermiņā par līdzīgu vai zemāku samaksu salīdzinājumā ar tradicionālo iepirkumu, SM ir pieņemts lēmums Ķekavas apvedceļa būvniecībā piemērot publiskās un privātās partnerības modeli, investīciju periodā piesaistot valsts budžetam alternatīvu finansējumu. SM uzskata, ka lēmums par publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošanu nodrošinās projekta pilnīgu caurspīdīgumu un atskaitīšanos par visu ieguldījumu atbilstību valsts interesēm.Pēc rīkojuma projekta pieņemšanas SM iesniegs jauno politikas iniciatīvu, kurā tiks pieprasīts finansējums no valsts pamatbudžeta attīstības izdevumiem E67/A7 Ķekavas apvedceļa izbūves projekta finansējuma nodrošinājumam.Lai nodrošinātu projektam iespējamu atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda, Eiropas Investīciju bankai (EIB) tika nosūtīti finanšu un ekonomiskie aprēķini. Pēc informācijas saņemšanas un analīzes 2015. gada beigās EIB ir informējusi, ka projekts ir detalizēti izvērtēts un tas ir atbilstošs noteiktajiem kritērijiem, lai uzsāktu sarunas par EIB līdzdalību projekta finansēšanā. EIB ir izteikusi gatavību finansēt 50% no projekta izmaksām aizdevuma veidā.Partnerības līguma termiņš ir 23 gadi, kas ietver projektēšanas un būvniecības darbiem – trīs gadus un apsaimniekošanai – 20 gadus. Plānotā partnerības iepirkuma līguma kopējā līgumcena ir 160,6 miljoni eiro. Tiek prognozēts projekta ieviešanu uzsākt 2018. gadā.Pret projekta realizāciju publiski iestājusies partija "No sirds Latvijai", kas otrdien oficiālā paziņojumā pauž – nedaudz vairāk par 10 miljoniem eiro par vienu kilometru ceļa ir ievērojami dārgāk nekā industrijas vidējais rādītājs."Ņemot vērā publiski pieejamo informāciju gan jau izsludinātajos konkursos par ceļu būvniecību, gan informāciju no industrijas pārstāvjiem, viena kilometra jauna ceļa būvniecības izmaksas veido no 1 līdz 1,5 miljoniem eiro, atkarībā no veidojamā posmā esošās grunts specifikas un paredzētās noslodzes. Tāpēc nav izprotama Ķekavas apvedceļa projekta nesamērīgā dārdzība," teikts partijas paziņojumā.

 

 

Aprinkis.lv
01.03.2016.

  Drukāt