Pilnveido alternatīvo sociālo aprūpi

Lai nodrošinātu un pilnveidotu alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus novadā – aprūpi mājās, Ķekavas sociālās aprūpes centram iegādāts specializētais autotransports ar speciālu aprīkojumu klientu pārvadāšanai.

 

 

 

Mikroautobuss ir aprīkots ar uzbrauktuvi, speciāli aprīkotām nestuvēm guļošu pacientu transportēšanai, kā arī speciālām drošības jostām ratiņkrēsliem un sēdošajiem, garantējot klientu drošību brauciena laikā.

 

Ķekavas sociālās aprūpes centrā kopš 2010. gada darbojas “Aprūpe mājās” birojs Mobilās brigādes pakalpojumus sniedz no 2011. gada Ķekavas novada iedzīvotājiem.

 

Pakalpojuma “Aprūpe mājās” mērķis ir nodrošināt Ķekavas novada iedzīvotājus (pensijas vecuma personas un cilvēkus ar invaliditāti), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ar kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām dzīves vietā.

 

 Mobilā brigāde nodrošina nepieciešamo aprūpi mājās gan Ķekavas centrā, gan Ķekavas novada pensijas vecuma personām, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Aprūpētāji palīdz klientam veikt ikdienas higiēnu, mazgāšanās procedūras, uzkopj telpas, piegādā ēdienu un nepieciešamās preces, veic starpnieka pakalpojumus, klienta interesēs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, medicīnas personām.

 

Nepieciešamības gadījumā, lai nogādātu personas ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām pie ārsta, klienta pārvietošanai no augšējiem stāviem tiek izmantots lifts - pacēlājs.

 

Tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas personām dzīves vietā, piesaistīts ārsta palīgs, ergoterapeits veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšanai, izgulējumu profilaksei, vides pielāgošanai un nepieciešamo palīglīdzekļu pielāgošanai.

 

 

 

Ķekavas sociālās aprūpes centrs
02.03.2016.

 

  Drukāt