Daugmales pamatskolai - 90. jubileja

 

"Mēs esam maza skola, bet katram, kurš šeit mācās, tā ir Skola ar lielo burtu, katram, kurš šeit strādā, tā ir sirdslieta," tā Daugmales pamatskola piesaka sevi savā mājaslapā. Šogad skolai aprit 90 gadi, un tādēļ tā vēlas pulcināt visus bijušos un esošos skolotājus, darbiniekus un absolventus uz Daugmales pamatskolas 90. jubileju, kas notiks 7. maijā plkst. 18.00.  

 

Daugmales pamatskola starp tūkstošgadēm

 

Daugmales skolas mūžs aizsākās jau 1926. gadā, kad pagasta iedzīvotāji pašu rokām uzcēla skolas ēku. Šeit ieguldīts ne tikai daugmaliešu darbs, bet arī ziedotie līdzekļi un celtniecības materiāli. Tas viss savu bērnu un mazbērnu labā!

 

Varas maiņas Latvijā nav gājušas secen arī Daugmales skolai, kas laika gaitā ieguvusi arvien jaunus nosaukumus:

 

 

  • Sešklasīgā pamatskola,
  • Septiņgadīgā skola,
  • Astoņgadīgā skola,
  • Deviņgadīgā skola,
  • Daugmales pamatskola.

 

1989. gadā vecajai skolas ēkai tika uzcelta piebūve. Šajā jaunajā korpusā šobrīd atrodas sporta zāle, ēdnīca, informācijas centrs, muzejs, dabas zinību un mājturības kabineti. Jau 27 gadus līdzās pastāv divu atšķirīgu ideoloģiju celtnes, bet tās vienmēr vienojuši bērnu soļi un čalas.

 

Vecā skolas ēka 2006. gadā, pirms savas apaļās 80 gadu jubilejas, piedzīvoja 21. gadsimtam atbilstošas pārvērtības. Kapitālais remonts. Pirms pārtapšanas par jaunu, modernu ēku, skolas iemītnieki atvadījās no vecās skolas pierastajām sienām: "Lai mēnestiņš Tev pasaciņu stāsta un sapņus novēl gaišākos,/ lai saulīte Tev vienmēr smaida
un prieku rada gaišāko./ Lai atmiņas par mums nekad no Tevis nepazūd".

 

Pazuda ar malku kurināmās krāsnis, kas ziemā sildīja skolēnu nosalušās rokas, biezie krāsas slāņi uz sienām, ko tā vien gribējās palupināt. Viss pārvērtās līdz nepazīšanai. Skumji, ka no vecajām sienām pazudušas šīs siltās un mīļās lietas, ar ko skola saistās tās absolventiem. Tomēr laiks rit, un lietas mainās, lai kā arī mums gribētos kādas mīļas atmiņas paturēt. Lai kāda vara nāktu, skola ir un paliek Daugmales bērnu otrās mājas.

 

2002.un 2005. gadā sākās smagākie 11 gadi Daugmales pamatskolas jaunāko laiku vēsturē. Tie bija gadi, kad netika atvērta 1. klase, jo vienkārši nebija tāda vecuma bērnu. Šie “caurumi” tā arī turpinājās no gada uz gadu, un ik reizi pirms mācību gada sākuma bija jautājums, vai skola tiks finansēta nelielā skolēnu skaita dēļ. Tomēr gan Daugmales pagasta padomes ieinteresētība, gan skolotāju darba “optimizācija” nodrošināja skolas darbību Daugmales pagastā visu “tukšo” periodu.

 

2009. gadā teritoriālās reformas rezultātā Daugmales pamatskola iekļāvās Ķekavas novadā. Tas bija pārmaiņu laiks, kurā savijās mezglā reformas, krīze un jaunā finansējuma plūsma. Novada domē un pašvaldības struktūrās ar izpratni tika risināti dažādi ar Daugmales pamatskolas esamību saistīti jautājumi.

 

Skolas pastāvēšanas priekšnoteikums bija savas nišas, savas īpašās vietas rašana. Tā, atsaucoties skolas vecāku ierosinājumam, 2009. gadā skola sāka un līdz šim turpina darbu starptautiskajā Ekoskolu programmā. 2012. gadā skolai tika piešķirts Ekoskolas statuss un karogs, kas apliecina darba kvalitāti ekoizglītošanas jautājumos. Šis īpašais statuss ir jāpierāda katru gadu, un Daugmales skola to ir spējusi izdarīt. Ekokarogs joprojām plīvo mastā.

 

2011. gadā tika pabeigts un skolas apsaimniekošanā nodots jau Daugmales pagasta patstāvības periodā iecerētais un iesāktais peldbaseins, kurš visiem novadniekiem un tuvējiem kaimiņiem pazīstams kā Daugmales multifunkcionālais centrs. Baseina esamība skolas tuvumā un mācību stundu plānošana ļāva nodrošināt Daugmales pamatskolas skolēniem trīs sporta stundas nedēļā, viena no tām - peldēšana. Par trešo sporta stundu runā gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan Olimpiskā komiteja, bet Daugmales pamatskolā tas jau tiek īstenots, un mēs ar to lepojamies.

 

2013. gadā durvis vēra otra daugmaliešu sapņa daļa - bērnudārzs, kas oficiāli ir Daugmales pamatskolas pirmsskolas grupa, kurā īsteno pirmsskolas izglītības programmu, tiek uzņemti bērni no pusotra gada vecuma.

 

Šo dažādo notikumu rezultātā Daugmales pamatskola ir izveidojusies par izglītības iestādi, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 135 skolēni pamatizglītības programmā, 94 bērni apmeklē pirmsskolas grupu, strādā 51 darbinieks (gan pedagogi, gan palīgi, gan tehniskie darbinieki). Skolas struktūrā ietilpstošais Daugmales multifunkcionālais centrs nodrošina peldētapmācību visa novada skolēniem, treniņu vietu Ķekavas novada sporta skolai un atpūtas peldēšanas iespējas iedzīvotājiem. Kopš atklāšanas centru ir apmeklējuši vairāk kā 100 000 peldētāju.

 

Mēs esam lepni, ka varam tik daudz! Mēs lepojamies ar saviem skolotājiem, audzinātājiem un viņu palīgiem, ar tehniskajiem darbiniekiem un peldbaseina komandu! Daugmales pamatskolas vērtības: darba rezultāts un cilvēki - gan lieli, gan mazi. Daugmales pamatskolā katram ir jācenšas izdarīt kaut nedaudz vairāk, nekā viņš domā, ka var! Mēs celsim Latvijas ēku un sirdis tai pamatā liksim!

 

Andris Ceļmalnieks

Daugmales pamatskolas direktors

 

 

  Drukāt