Titurgas ezera Mežaparka publiskās apspriešanas rezultāti

2016.gada 14.aprīlī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr. 2.§ 7. “Par Tīturgas ezera Mežaparka attīstības variantu tipiem nekustamajos īpašumos Ezeru iela 7 un Baložu iela 35, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā, publiskās apspriešanas rezultātiem” atbalstīja publiskās apspriešanas laikā izvēlēto Tīturgas ezera Mežaparka attīstības variantu tipu - Tīturgas ezera aktīvās atpūtas parku.

 

Ievērtējot publiskās apspriešanas rezultātus un respondentu ieteikumus publiskās apspriešanas laikā, Ķekavas novada dome nolēma, veicot Tīturgas ezera aktīvās atpūtas parka projekta izstrādi, projektu papildināt ar labiekārtojuma elementiem no Tīturgas ezera tematiskā parka, veidota no dabas elementiem, un Tīturgas ezera dabas parka. Pirms projekta izstrādes paredzēts veikt bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu Mežaparka teritorijā.

 

Publiskās apspriešanas laikā no 2016.gada 12.janvāra līdz 2016.gada 8.martam Ķekavas novada pašvaldībā tika iesniegtas 685 anketas, no kurām 595 tika atzītas par derīgām, savukārt 90 par nederīgām (kritēriji - nav norādīts personas kods, nepilnīgi/kļūdaini norādīts personas kods, atzīmēti divi vai trīs labiekārtojuma varianti).

 

Publiskās apspriešanas laikā tika rīkotas divas informatīvas sapulces, kurās iedzīvotāji tika iepazīstināti ar publiskās apspriešanas procesu un tā posmiem, tika prezentēti izstrādātie Tīturgas ezera Mežaparka labiekārtojuma attīstības varianti un sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Ar publiskās apspriešanas sapulces protokoliem iespējams iepazīties šeit:

·         2016.gada 21.janvāra sapulces protokols;

·         2016.gada 11.februāra sapulces protokols.

 

 

 

Apkopojot respondentu iesniegtās derīgās anketas, par pieņemamāko labiekārtojuma variantu tika atzīts Tīturgas ezera aktīvās atpūtas parks:

 

 

 

* Kopējais anketu skaits 590, jo no derīgajām 595 anketām pieci respondenti anketas iesniedza divas reizes (vērā tika ņemta tā anketa, kura pašvaldībā tika reģistrēta kā pēdējā, attiecīgi- pēc reģistrācijas datuma).

 

Gala ziņojums un gala ziņojuma prezentācija.

 

 

 

Izvēlētā Tīturgas ezera Mežaparka labiekārtojuma apraksts:

Tīturgas ezera aktīvās atpūtas parks ir tendēts uz Tīturgas ezera ūdens virsmas izmantošanu.

Pie Tīturgas ezera plānots uzstādīt inventāra glabāšanas un nomas punktu, instruktoru un glābšanas dienesta punktu. Tīturgas ezerā veikparka vajadzībām uzstādīti tramplīni, boksi (box) un rāmji (a frame).

Veikparka inventāra punktā paredzēta iespēja iznomāt SUP dēļus, ar kuriem var braukt pa ezeru.

Atsevišķā ezera krastā iespējams uzstādīt waterjump sistēmu, iepriekš padziļinot Tīturgas ezera daļu līdz atbilstošam dziļumam (drošības apsvērumu dēļ - lai būtu iespējama lēkšana ūdenī no tramplīniem).

Iespējama laivu un katamarānu noma kuģošanai pa ezeru vietās, kur tas netraucē veikparka un waterjump sistēmas elementiem.

 

Aktīvās atpūtas parka izveide Tīturgas ezerā vietējiem iedzīvotājiem un viesiem sniegtu atpūtas iespējas svaigā gaisā un uz ūdens un sauszemes.

 

PDF formātā Titurgas ezera aktīvās atpūtas variants.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
25.04.2016.

 

 

 

 

 

 

  Drukāt