Ķekavas Mūzikas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu 2016./2017. mācību gadam

Aicinām 2016./2017.mācību gadā mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmās!

 

 ♪ no 7 gadu vecuma - Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Kora klase

 

♪ no 8-12 gadu vecuma -  Akordeona spēle, Ģitāras spēle,  Kokles spēle, Saksofona spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle

 

 ♪ no 6 - 7 gadu vecumam - sagatavošanas ( pirmsskolas) klase

 

Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts uz konsultāciju laiku.

 

Konsultācijas uzņemšanai                                                                                                                                   

1., 2. jūnijā no pl.17.00 – 19.00 Ķekavas Mūzikas skolā

2.jūnijā no pl.17.00 – 19.00 Baložu kultūras namā kora zālē

 

Iestājeksāmens

3.jūnijā pl.17.00-19.00 Baložu kultūras namā kora zālē

 6.jūnijā pl.16.00-19.00 Ķekavas Mūzikas skolā uz 1.klasi

7.jūnijā pl.17.00-19.00 Ķekavas Mūzikas skolā uz sagatavošanas klasi

Iesniegumu pieņemšana līdz 30. maijam katru darba dienu Ķekavas Mūzikas skolā  24. kabinetā no pl.10.00-13.00, 14.00 -18.00.

 

Nepieciešamie dokumenti:

 

1. Iesniegums (veidlapa pieejama mūzikas skolā, Baložu kultūras namā pie dežuranta un skolas mājas lapā  muzika.kekava.lv)

2. audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)

3. medicīniskā izziņa (izsniedz ģimenes ārsts)

4. fotogrāfija (3×4)

 

 

Skolas adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

e-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv

 

Ķekavas mūzikas skola
28.04.2016.

 

  Drukāt