Aizvadītas noslēdzošās diskusijas projekta „Esi aktīvs” ietvaros

21. un 28. aprīlī norisinājās noslēdzošās divas iedzīvotāju grupu tikšanās Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras īstenotā projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā“ ietvaros.

 

 

Pirmā no tām - par tēmu Seniori un darba vide. Uz tikšanos bija uzaicināts Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš, kurš pastāstīja  par veselības veicināšanas pasākumiem darba vidē un šādu pasākumu ieviešanas pieredzi Latvijā, kas pēc definīcijas ir moderna pieeja uzņēmuma darbības organizēšanā, kura ir vērsta uz veselībai nelabvēlīgu ietekmju samazināšanu vai novēršanu, nodarbināto veselības potenciāla pilnveidošanu un labklājības nodrošināšanu darba vietās. Savukārt par senioru fiziskajām aktivitātēm Ķekavas novadā pastāstīja sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.

 

28. aprīlī norisinājās noslēdzošā iedzīvotāju grupu diskusija transporta, apkārējās vides un teritorijas plānošanas jautājumos, kurā par Ķekavas novada ilgtermiņa attīstības plānu un to, kā tajā ir iedzīvinātas veselības veicināšanas idejas un rīcības, stāstīja Attīstības daļas vadītājs Māris Ozoliņš. Viņš pastāstīja, ka Ķekavas novada attīstības programmas līdz 2020. gadam ietvaros paredzēta Ķekavas sākumskolas ar sporta kompleksu ēkas būvniecība, stadiona būvniecība Ķekavā, pie Baložu vidusskolas, sporta laukuma labiekārtošana pie Daugmales pamatskolas, aprīkojuma iegāde sporta skolas vajadzībām, kā arī tradicionālo sporta pasākumu un jaunu sporta pasākumu popularizēšana un atbalstīšana, tādu pasākumu organizēšana, kas vērsti uz „zaļo dzīvesveidu” , ūdens tūrisma pasākumus attīstīšana u.c. Tāpat novada attīstības programma paredz vairāku pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukciju, veloceliņu izbūvi, Sporta nama siltināšanu u.c.

 

Pēc tam ar Telpiskās plānošanas daļas ziņojumu klātesošos iepazīstināja Iveta Zālīte. Viņa pastāstīja par Ķekavas novada teritorijā spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, parku labiekārtošanas iecerēm, publiski pieejamām vietām pie ūdenstilpnēm, veloceliņu un sporta laukumu projektiem.

 

Pēc prezentācijām izvērtās spraiga diskusija par Ķekavas novada iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem un to virzību. Visu līdz šim aizvadīto darba grupu tikšanās laikā iegūtās idejas tiks izmantotas stratēģijas izveidē projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā“ ietvaros, ko trīs gadu laikā ar Eiropas Savienības Erasmus + Sports programmas atbalstu īstenos Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.


Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra
02.05.2016.
  Drukāt