Paziņojums par iesnieguma saņemšanu no AS „Putnu fabrika Ķekava” par paredzētās darbības akceptu

Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā

 

Ierosinātājs: AS „Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr. 50003007411

 

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Paredzētā darbība tiks īstenota nekustamajos īpašumos ”Stiebri” (kad. apzīmējums 8070 008 1021), ”Broileri” (kad. apzīmējums 8070 0081 834), „Caunes” (kad. apzīmējums 8070 008 0381), „Vistiņas” (kad. apzīmējumi 8070 008 1025, 8070 008 1034 un 8070 008 1212), “Putnu fabrika Ķekava” (kad. apzīmējumi 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 8070 008 1233 un 8070 008 1232), „Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399), „Krieviņi” (kad. apzīmējums 8070 008 0031), „Virzas” (kad. apzīmējums 8070 008 0478), ”Gintas” (kad. apzīmējumi 8070 008 3089 un 8070 008 0395), „Pļavnieki” (kad. apzīmējums 8070 008 0979), „Jaundruvas” (kad. apzīmējums 8070 008 0479), „Mašēni” (kad. apzīmējums 8070 008 0995) un „Fortius” (kad. apzīmējums 8070 008 2692).

 

Datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2016. gada 26. aprīļa atzinums Nr.4.

 

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: Akciju sabiedrība „Putnu fabrika Ķekava”, adrese: „Putnu fabrika Ķekava”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; tālrunis 67874000, elektroniskā pasta adrese: info@pfkekava.lv.

 

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā „Jaunumi”.

  Drukāt