Pierīgas pašvaldības atklātā vēstulē pauž neapmierinātību ar jauno pedagogu atalgojuma modeli

14 Pierīgas pašvaldības, nosūtot atklāto vēstuli augstākajām valsts amatpersonām, lūdz atlikt  Ministru kabineta noteikumu projektu, kas regulē pedagogu darba samaksu un valsts mērķdotācijas apjomu pašvaldībām, tālāko virzību esošajā redakcijā.

 

Atklāto vēstuli parakstījuši Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas,  Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu, Ķekavas,  Olaines un Carnikavas novadu vadītāji.  Tā nosūtīta Saeimas  priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Andrim Jaunsleinim un   Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai Ingai Vanagai.

 

Iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas  sagatavoto pedagogu atalgojuma modeļa projektu, Pierīgas novadu  pašvaldību domju priekšsēdētāji, izglītības iestāžu vadītāji  un izglītības jomas speciālisti uzskata, ka  jaunajam  pedagogu atalgojuma modelim, neskatoties uz  pozitīvo mērķdotācijas pieauguma  bilanci un iespēju tuvākajā perspektīvā  sasniegt vidējo atalgojumu publiskajā sektorā - jaunā modeļa ietekme uz Pierīgas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu un  ilgtspējīgu attīstību kopumā vērtējama kā negatīva.


Lielākajā daļā Pierīgas pašvaldību izglītības iestāžu pedagogi jauno mācību gadu uzsāks ar reālu atalgojuma samazinājumu, kas ilgtermiņā  radīs negatīvas sekas  kvalitatīva  pedagogu personāla komplektēšanā. 

 

Tāpēc atklātajā vēstulē ir sagatavoti arī Pierīgas pašvaldību priekšlikumi jaunajam pedagogu atalgojuma modelim, lai nepieļautu pedagogu atalgojuma samazinājumu Pierīgas pašvaldību izglītības iestādēs. 

 

Plašāka informācija: Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā 5.-12.klasēm Andžela Sokolova tālr. 26324789 , e-pasts: angela.sokolova@inbox.lv.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

10.05.2016.

  Drukāt