Aktīvākie jau atklāj sēņu sezonu; kas jāzina sēņotājiem

Lai gan līdz īstai sēņošanai vēl ir kāds mazs laiciņš jāpagaida, taču nepacietīgākie sēņošanas sezonu jau ir atklājuši, savos grozos liekot pavasarī atrodamās sēnes, piemēram, murķelus, kas prasa rūpīgu pagatavošanu,  un tad jau tie ir cienīgi atrasties pat restorānu ēdienkartēs.

 

Lai sēņojot un ogojot, negadītos nepatīkami pārsteigumi, ir jābūt gan zināšanām par ēdamajām un indīgajām sēnēm vai ogām, gan piemērots apģērbs.

Vai sēņot un ogot var jebkurā mežā? Kā skaidro Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika,  tad nevienos Ķekavas novada domes izdotos saistošajos noteikumos nav īpaši atrunātas prasības vai aizliegumi, kas attiecas uz ogošanu un sēņošanu.

Taču Meža likumā teikts, ka fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežos, tātad arī ogot un sēņot, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi un ja tajos nav ierīkotas speciālas nozīmes plantācijas vai iežogotas meža platības dzīvnieku turēšanai nebrīvē un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.

Privātīpašniekiem savukārt ir tiesības noteikt ierobežojumus savos mežos, taču tad meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem – tikai tad šāds nosacījums ir spēkā.

 

Svarīgākie sēņošanas noteikumi:

  • Nekad nemēģiniet sēnes, kuras jūs neatpazīstat, pat tad, ja tās labi smaržo un izskatās garšīgas. Izskats var būt maldinošs un tas jums var beigties slikti.
  • Ja jūs vēlaties lasīt sēnes, kuras jūs neatpazīstat, bet vēlaties tās tuvāk aplūkot mājās un pārliecināties vai tās ir ēdamas, neaizmirstiet paņemt arī saknes. Pretējā gadījumā nav svarīgi vai jūs izraujat sēni no zemes, vai nogriežat to pie kātiņa.
  • Nekad neizvēlieties vecas vai ļoti mazas sēnes, vai sēnes, kuras ir apgrauzuši dzīvnieki vai kuras ir izrautas no zemes.
  • Tā kā sēnes ātri bojājas, tad vislabāk tās ir ēst dienā, kad tās ir salasītas.
  • Nekad neēdiet neapstrādātas sēnes.
  • Ja jūs sēņošanā esat iesācējs, labāk doties sēņot kopā ar kādu pieredzējušāku.
  •  

 

Kā neapmaldīties mežā: vienkārši ieteikumi sēņotājiem un ogotājiem

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
18.05.2016.

  Drukāt