Rāmavā nelegāli iztukšo asenizācijas mašīnas

Pēdējo nedēļu laikā pašvaldībā, Reģionālajā pašvaldības policijā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības par nezināmas izcelsmes kanalizācijas ūdeņu piesārņojumu Rāmavas upītē.

Pēc veiktajām pārbaudēm secināts, ka tiešām kanalizācijas ūdeņi nokļuvuši upītē, taču to izcelsmi nav izdevies noskaidrot. Pēc vides inspektoru veiktajām pārbaudēm blakus esošajos uzņēmumos, nekādas atkāpes notekūdeņu novadīšanā centrālajos kanalizācijas tīklos nav konstatētas. Arī SIA „Ķekavas nami”, kas uzrauga šos tīklus, sniegusi informāciju, ka nekādas avārijas nav notikušas.

 

Lai cīnītos ar šo problēmu, pašvaldība iepriekšējos divos gados realizēja vērienīgu ūdens saimniecības projektu, lai pieslēgtu novada ciematus centrālajai kanalizācijai. Taču, acīmredzot, atsevišķi dārziņu vai privātmāju īpašnieki joprojām nav pieslēgušies centrālajai kanalizācijai un iztukšo asenizācijas mašīnas kur pagadās, tādējādi radot nopietnu vides piesārņojumu. Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par nelegālu asenizācijas mašīnu iztukšošanu tam neparedzētās vietās, tiek aicināti ziņot pašvaldībai, zvanot uz Reģionālās pašvaldības policijas diennakts tālruni 67937102.

 

Ķekavas novada teritorijā komunālo pakalpojumu sniedzēji piedāvā asenizācijas pakalpojumus un izsmeļamo bedru notekūdeņu pieņemšanu, ja asenizācijas pakalpojumu veic privāti pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, Ķekavas pagasta teritorijā šo pakalpojumu nodrošina SIA “Ķekavas nami” (tālrunis 29255787), Baložu pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē – SIA “Baložu komunālā saimniecība” (tālrunis 67916723), bet Daugmales pagasta teritorijā notekūdeņu pieņemšanu nodrošina SIA “Līves - 2”(tālrunis 27055398).

 

Notekūdeņu nodošana ir maksas pakalpojums, un par to jāvienojas, iepriekš zvanot uz norādītajiem tālruņu numuriem. Turklāt notekūdeņiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. SIA “Ķekavas nami” pārstāvis Jānis Freibergs informēja, ka Ķekavas novadā tos nosaka Rīgas domes 02.07.2002. gada noteikumu Nr. 22 pielikums - Pilsētas kanalizācijas tīklā novadīto notekūdeņu maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

19.05.2016.

  Drukāt