Uzņēmēji sāk piedāvāt vasaras darbus skolēniem; pieteikšanās termiņš - 15. jūnijs

Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus vasarā piedāvāt darbu Ķekavas novada skolu skolēniem, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmējiem. Proti, pašvaldība atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atlīdzina darba devējam 50% apmērā no skolēna atalgojuma.

 

 

Šobrīd desmit jauniešiem darbu tādi uzņēmumi kā SIA „Baložu komunālā saimniecība”,  SIA ,,Astra – Centrs’’, SIA “Krotex” un pirmsskolas privātā izglītības iestāde “Raibā Pupa”, Putnu fabrika "Ķekava", kempings "Zanzibāra", fitnesa klubs "Eliksīrs" u.c.  Ar šobrīd pieejamajām uzņēmumu vakancēm var iepazīties šeit.

 

Arī citi uzņēmumi, kas vēlas dot darbu mūsu novada skolēniem vasaras brīvlaikā, var to izdarīt līdz  15. jūnijam.

 

Savukārt skolēni, kas ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem, ir Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi un ir deklarēti Ķekavas novadā, tiek aicināti pieteikties iesniegtajām vakancēm.

 

Atgādinām, ka vasaras nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni strādā atbilstoši Darba likumā noteiktajam darba laikam, saņemot Darba devēja atlīdzību no valstī noteiktās minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku. Stundas tarifa likme pusaudžiem ir 2,209 eiro. Pašvaldība atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atlīdzina darba devējam 50% apmērā no atalgojuma.

 

Šī projekta mērķis ir radīt iespēju skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas, iegūt pirmo darba pieredzi un izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldību un Ķekavas novada uzņēmējiem.

 

Vasaras nodarbinātības pasākumus koordinē pašvaldības Izglītības daļa. Nodarbinātības pasākumi šī projekta ietvaros tiek organizēti laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Darbavietas skolēniem var piedāvāt Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv līdz 15. jūnijam.

 

Uzņēmēji jau laicīgi tiek aicināti iesniegt informāciju par piedāvātām vakancēm, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv

 

Informācijas par darbavietām vasaras brīvlaikā skolēniem tiks publicēta interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, lai skolēni varētu pieteikties darbam uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli un CV, nosūtot to uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv.

 

Izglītības daļa apkopo saņemtos pieteikumus, pārbauda tos un nosūta skolēna norādītajam darba devējam, savukārt darba devējs pēc pretendentu izvērtēšanas piedāvā darbavietu izvēlētajam skolēnam. Pēc tam starp darba devēju un pašvaldību tiek noslēgts līgums par darbavietu nodrošināšanu jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumos.

 

Vasaras nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni strādā atbilstoši Darba likumā noteiktajam darba laikam, saņemot Darba devēja atlīdzību no valstī noteiktās minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku. Stundas tarifa likme pusaudžiem ir 2,209 eiro. Pašvaldība atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atlīdzina darba devējam 50% apmērā no atalgojuma.

 

Skolēniem vecumā no 13 gadiem līdz 15 gadiem pieļaujamais darba laiks ir 4 stundas dienā, bet vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem un vecākiem - 7 stundas dienā.

 

Darba devējs par Vasaras nodarbinātības pasākumiem slēdz darba līgumu ar skolēnu vai viņa likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Arī biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības nodarbināt skolēnus brīvprātīgā darbā. Šajā gadījumā pašvaldība sedz 50% no izdevumiem, kas radušies darba devējam, nepārsniedzot 100,00 eiro.

 

Šī projekta īstenošanai Ķekavas novada pašvaldības budžetā 2016. gadam ir paredzēti 10 000 eiro.

Nolikums

 

Sabiedrisko attiecību daļa
23.05.2016.

 

  Drukāt