Pierīgas skolotāji prasa pilnveidot jauno pedagogu darba samaksas modeli

 Pierīgas izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu vadītāji un speciālisti izplatījuši atklātu vēstuli, kurā aicina pilnveidot jauno pedagogu darba samaksas modeli. Tiek prasīts iepriekš rezervētos 9 miljonus eiro novirzīt to izglītības iestāžu pedagogu darba likmes celšanai, kuri saņem minimālo "Pedagogu darba samaksas noteikumos" noteikto atalgojumu.

 

Vēstules autori uzskata, ka patreizējie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātie noteikumu projekti ir jāpilnveido un jāizdiskutē ar visām atalgojuma noteikšanā iesaistītām pusēm, un tos jāapstiprina līdz 2017.gada 1.janvārim.

 

 

Pierīgas pašvaldību skolotāji atkārtoti secinājuši, ka jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ietekme uz Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Mārupes, Saulkrastu, Stopiņu, Carnikavas, Ikšķiles, Lielvārdes, Salaspils, Olaines, Ķekavas novadu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu un ilgtspējīgu attīstību kopumā vērtējama kā negatīva, jo klaji ignorē pedagogu tiesiskās paļāvības principu attiecībā pret savu darba devēju. Kopumā atalgojuma samazinājums sagaidāms 835 pedagogiem.

 

 

Vēstules autori vēlas tikties ar valsts augstākajām amatpersonām, lai vēlreiz izskaidrotu un diskutētu par viņu pausto viedokli, jo uzskata, ka "sasteigts" jaunais pedagogu atalgojuma modelis vēl vairāk pastiprinās nevienlīdzību pedagogu starpā valstī, un pedagogu atalgojuma noteikšanā turpināsies pedagogu nostādīšana vienam pret otru.

 

 

Tiek rosināts pārskatīt Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Mārupes, Saulkrastu, Stopiņu, Carnikavas, Ikšķiles, Lielvārdes, Salaspils, Olaines, Ķekavas novadu pašvaldībām skolēnu skolotāju skaita attiecību un mainīt to uz 13:1 no 8,12:1.

 

 

Skolotāji uzskata, ka ir nepieciešams noteikt konkrētu stundu skaitu par obligātajiem slodzē iekļaujamajiem papildus pedagogu darba pienākumiem, jo nosakot tikai kopējo stundu skaitu par tiem, tiks veicināts "nevienlīdzīguma" princips starp izglītības iestādēm.

 

 

Tiek rosināts, plānojot IZM mērķdotācijas atalgojuma finansējuma apjomu kalendārajam gadam, valsts budžetā ieplānot rezerves fondu pašvaldībām, kurās pieaug skolēnu skaits kārtējā mācību gada 1.septembrī, paredzot samaksu pedagogiem mācību procesa nodrošināšanai, kā arī kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu piemaksām. Vēstulē izteikti arī citi ierosinājumi.

 

 

Kā ziņots, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā trešdien apspriedīs jauno pedagogu darba samaksas modeli, aģentūra BNS uzzināja Saeimā. Komisijā uzaicināts piedalīties izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis ("Vienotība").

 

 

Pedagogu atalgojuma modelis paredz daļai pedagogu algas bāzes likmi palielināt no 420 eiro uz 680 eiro. Algu aprēķinos ņems vērā reģionālo koeficientu, kas nosaka skolotāju skolēnu proporciju skolā - Rīgā skolēnu un skolotāju attiecībai būs jābūt 16,5:1, astoņās lielajās pilsētās tas būs 16:1 ar pārejas noteikumiem uz vienu gadu, novados, kuru teritorijā skolēnu skaits ir 3,5 uz vienu kvadrātkilometru proporcijai jābūt 14:1, novada pilsētās 12,5:1, novados, kuru teritorijā skolēnu skaits izglītības iestādēs ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru, proporcija jābūt 9,5:1, bet pārējos novados 11,5:1.

 

 

Šā gada četriem mēnešiem paredzētie 9 miljoni eiro un nākamiem gadiem paredzētie 27 miljoni eiro ietver atalgojuma palielināšanu visu vispārizglītojošo skolu mācībspēkiem, pirmskolas izglītību 5-6 gadīgajiem un interešu izglītības valsts finansējuma pieaugumu 13,33% apjomā.

 

 

Jaunajā pedagogu atalgojuma modelī paredzēti vairāki nosacījumi pārejas periodam viena līdz trīs gadu garumā. Pirmkārt, 7.-12.klašu grupā drīkstēs veidot apvienotās grupas vai apvienotās stundas. Otrkārt, novadu skolām, kurās mācās līdz 70 skolēniem, tiks sniegts papildus atbalsts sākumskolām 1.-6.klašu grupā palielinot koeficientu no 1 uz 1,25. Treškārt, pašvaldības drīkstēs pārdalīt mērķdotācijas daļu, kas paredzēta atbalsta personālam starp skolām novadu ietvaros. Ceturtkārt, pirmsskolas pedagogam pilna slodze izmainīta uz 36 stundām nedēļā, par kas paredz 40 stundu slodzi un to sāks realizēt no 2017.gada arī pārējiem ne tikai 5-6 gadīgajiem bērniem. Piektkārt, direktora jeb motivācijas fonda ir palielināts no 13% uz 13,5%.

 

Ziņu aģentūra “Baltic News Service”

25.05.2016. 

 

  Drukāt