Ķekavas novadā maijā atklāti 13 noziegumi

Valsts policijas darbinieki Ķekavas novadā maijā reģistrējuši 135 notikumus, no kuriem 17 klasificējami kā noziegumi, tāpat saņemtas 22 iedzīvotāju sūdzības un atklāti 13 noziegumi. 

 

Reģistrēti 135notikumi, no tiem 17 noziegumi , par ko uzsākti kriminālprocesi:

 

 • noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību – 4;
 • noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu – 1;
 • par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu- 1;
 • par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā – 2;
 • par zādzību no tirdzniecības objektiem – 1;
 • zādzība no automašīnām – 1;
 • par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu – 1;
 • par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas – 1;
 • par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) – 2;
 • par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu – 1;
 • zādzība no īpašuma – 1;
 • par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu – 1.

 

Kriminālprocesa 264.panta ietvaros tika aizturēta 1 persona.

      

Atklāti 13 noziegumi:

 

 • par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus (nelikumīgi alkoholiskie dzērieni), realizāciju – 1;
 • par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās) – 1;
 • par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu – 1;
 • par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa – 1;
 • par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu – 1;
 • par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas – 1;
 • par krāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās – 1;
 • par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no mantas glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa – 1;
 • par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu – 2;
 • par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un lietošanu – 2;
 • par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai vai bijis par iemeslu redzes, dzirdes vai kāda cita orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai, psihiskam vai citādam veselības traucējumam, ja tas saistīts ar vispārējo darbspēju paliekošu zaudējumu ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā vai izraisījis grūtniecības pārtraukšanu, vai izpaudies nelabojamā sejas izķēmojumā (smags miesas bojājums) – 1.

 

Saņemti 22 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.

 

Sastādīti 22 administratīvie pārkāpumu protokoli no tiem:

 

 • par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – 1;
 • ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana – 3;
 • par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 2;
 • dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana – 1;
 • par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu – 2;
 • par dzīvesvietas nedeklarēšanu – 4;
 • par policijas kontroles noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai noteikta policijas kontrole – 3;
 • par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu – 1;
 • par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 3;
 • par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes – 1;
 • par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu – 1.

 

Valsts policijas Baložu iecirknis

08.06.2016.

  Drukāt