Ar putniem - ansamblim “Jūti” desmitgade

„Ir svētdienas rīts. Visi vēl guļ. Man jāceļas. Izlasu mācītāja atsūtīto dziesmu sarakstu. Cik jauki! Šodien pirmā dziesma ir numur 465: „Ar pirmiem saules stariem, kas manā logā krīt, es gribu savu sirdi kā ziedu atdarīt, es gribu pacelt acis un klusi pateikties par jauko, skaisto dienu, ko dāvājis man Dievs.” Es ienāku mūsu baltajā Dievnamā, Alma smaidot ver vaļā durvis. Plūst gaišums, miers un mīlestība, lūkojoties altārgleznā. Es loku savus ceļus un lūdzu: „Augstais un mūžīgais Dievs, mani gaišu un saulainu dari!”

 

Ar šādiem vārdiem iesākās ansambļa „Jūti” desmit gadu jubilejas koncerts 4.jūnijā Ķekavas kultūras namā, kuru šajā dienā bijām mēģinājuši padarīt pēc iespējas vairāk mūsu svētkiem atbilstošu. Šādi vārdi skanēja par godu vienai no mūsu desmit gadu iecienītākajām dziesmām - Bruno Skultes, Leonīda Breikša „Lūgšanai.” Un tā vēl astoņas dziesmas, kas atgādina mums mūsu skolotājas - Daigu Ventnieci, Marutu Ikasu, Ilgvaru Ikasu un viņa skaistās aranžijas, laiku kopā ar vadītāju Jāni Strazdiņu, Ķekavas baznīcu, kur tik bieži esam dziedājušas un vēl un vēl tik daudz svarīgo šajā ansamblī. Dziesmas nebija velti izvēlētas, katra izvēlējās savas iemīļotākās un tā arī izveidojās koncerta programma. Katra no meitenēm arī izveidoja teksta veidā savas asociācijas ar konkrēto dziesmu, kas koncertu padarīja personiskāku arī mums pašām.

 

Koncerta nosaukums ne velti bija „Ar putniem”, jo šo putnu tēmu gribējām paturpināt no bērnu vokālā ansambļa „Cīrulīša” laikiem, kas mums visām ir bijis pirmssākums. Un tad mūsu mākslinieciskais vadītājs Jēkabs Jančevskis uzrunāja jauno komponisti Lauru Gustovsku, kura, putnu tēmas iedvesmota, radīja skaņdarbu ciklu „Putnu bari” ar Aspazijas vārdiem speciāli mūsu ansamblim, speciāli mūsu desmit gadu jubilejai.

 

Liels paldies jāsaka mūsu vadītājam un mūsu ģimenēm, kas kopā palīdzēja īstenot šo te jaundarba radīšanu. Tāpat arī liels paldies mūziķiem, kas bija ar mums – Elizabetei Balčus (flauta), Elizabetei Lācei (arfa) un Lienei Grosai (akordeons), kuru skanējums jaundarbā bija ļoti atbildīgs arīdzan. Un tā mēs tur vīterojām, trallinājām, čivinājām un kūkojām kopā ar putniem pārnestā un tiešā nozīmē – dziesmās, sajūtās, zālē esošajiem origami putniņiem, kultūras nama atskaņotajām putnu balsīm – starp debesīm un zemi, jo mūzika tieši to ar mums spēj izdarīt.

 

FOTO GALERIJA

 

 

Elīna Krēvica
13.06.2016.

  Drukāt