Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskās apspriešanas rezultāti

Ķekavas novada pašvaldības rīkotajā Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskajā apspriešanā 452 iedzīvotāji atbalstīja piedāvāto variantu, savukārt 475 to noraidījuši.

 

Kopumā publiskajā apspriešanā tika iesniegtas 1009 anketas, 927 no kurām tika atzītas kā derīgas.  Publiskā apspriešana notika no 12. aprīļa līdz 10. maijam, kurā tika nodots metu konkursā  1. vietas ieguvēja SIA “AR.4” izstrādātā  Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves iecere. 

 

 

 

Anketu sadalījums pēc teritoriālās piederības

 

Publiskajā apspriešanā iedzīvotāji galvenokārt iebilda pret esošās vecās skolas nojaukšanu, rosinot tās būvniecību citā vietā, piemēram, pie bērnudārza “Bitīte”. Tāpat viņus uztrauca transporta infrastruktūras jautājums (sastrēgumi, autostāvvietas), kā arī bērnu mācību procesa organizēšana, tai skaitā  sportošanas un ēdināšanas nodrošināšana būvniecības laikā.  Iedzīvotājus neapmierināja arī tas, ka piedāvātajā skolas metu projektā nav paredzēta aktu zāle un nav piemērots sporta laukums.

 

Iedzīvotāji norādīja, ka vēlas saglabāt Pļavniekkalna sākumskolu, kurā mācās bērni no 1. līdz 6. klasei, nevis tikai līdz 4. klasei.  Anketā iedzīvotāji izteica vēlmi mainīt skolas arhitektūras risinājumu, nomainot tumšo fasādes krāsojumu.

 

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves projekta jautājums tika skatīts 25. maijā Attīstības un uzņēmējdarbības komitejā, kurā, balstoties uz Pļavniekalna sākumskolas vecāku padomes iesniegumu,  tika nolemts uzdot izpilddirektoram izveidot darba grupu, kas izskatīs un analizēs alternatīvus risinājumus. Pirmā darba grupas sanāksme notika 7. jūnijā, un tajā darbojas gan pašvaldības speciālisti,  deputāti, gan skolas vecāku padomes pārstāvji.

 

Pļavniekkalna sākumskolas publiskās apsriešanas rezultāti tika skatīti 7. jūnija Izglītības, kultūras un sporta komitejā, un tālāk tos plānots virzīt izskatīšanai uz domes sēdi 16. jūnijā.  Detalizēta informācija par pieņemto lēmumu sekos pēc domes sēdes.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.06.2016.

  Drukāt