Darbīgākais vienotais klientu apkalpošanas centrs ir Ķekavas novadā

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmā jūnijā reģistrēts 20 000. pieteikums publiskajam pakalpojumam.  Šobrīd populārākais centru pakalpojums ir iesniegumu pieņemšana slimības pabalstu saņemšanai (7721 iesniegums), savukārt darbīgākais valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ir  Ķekavas novadā, kas ir sniedzis 3 168 pakalpojumus,  informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Šobrīd novadu nozīmes attīstītības centros ir izveidoti 56 VPVKAC ar 74 klientu apkalpošanas punktiem. VPVKAC var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par septiņiem valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.

 

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

 

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

 


Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ķekavas novadā pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu)
 • sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā

 

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

 

PABALSTI

 

 • apbedīšanas pabalsts
 • bezdarbnieka pabalsts
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • bērna kopšanas pabalsts
 • bērna piedzimšanas pabalsts
 • ģimenes valsts pabalsts
 • invaliditātes pensija
 • maternitātes pabalsts
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 • paternitātes pabalsts
 • slimības pabalsts
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • vecāku pabalsts
 • vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram)

 

IZZIŅAS

 

 

 

CITI

 

 • vecuma pensijas pārrēķins (sakarā ar uzkrāto kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas)
 • invaliditātes pensijas pārrēķins (sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu)
 • klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
 • personas datu vai izmaksas adreses maiņa
 • brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
 • pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna izvēle
 • valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņa 

 

Ievērībai!

 

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 

Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:

 

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai
 • CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes

 

Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem:

 

 • Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
 • Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

 

Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem

 

Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem

 

Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.06.2016.

  Drukāt