Pašvaldība risina bērnudārzu rindu problēmu

Ķekavas novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, kur bērnudārzu rindu problēma ir ļoti nopietna. Pēc jaunākajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2016. gada 1. janvārī Ķekavas novadā dzīvoja 23 181 iedzīvotājs, no tiem 2705 ir bērni vecumā līdz 6 gadiem.

 

Risinot rindu problēmu, pašvaldība ar 2016. gada 1. septembri uz pieciem gadiem slēdz deleģēšanas līgumus ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Zelta rasa” par 110 vietām (44 – Ķekavas filiālē un 66 vietas Baložu filiālē) un privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Lāsīte” Baložos par 20 vietām. Ar 2016. gada 1. septembri ir plānots atvērt arī trīs jaunas grupas bērnudārzā „Avotiņš” Baložos, kas ļaus palielināt PII "Avotiņš" vietu skaitu par 75 vietām.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas datiem vietu pašvaldības bērnudārzā ar 2016. gada 1. septembri gaidīja ap 970 bērniem. Ar 2016. gada 2. jūnija Uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas sēdes lēmumu tika uzņemti kopā 459 bērni pašvaldības un pašvaldības deleģētajās grupās 2016./2017. mācību gadam (uzņemšana pašvaldības deleģētajās grupās vēl turpinās), tomēr ap 500 bērniem no pusotra gada vecuma vieta vēl netiks nodrošināta, tāpēc pašvaldība turpinās līdzfinansēt privātā bērnudārza vai aukles pakalpojumu. 2016. gadā pašvaldības atbalsts vecākiem, kuri izmanto privāto izglītības iestādžu pirmsskolas izglītības pakalpojumu ir 169,33 eiro par vienu bērnu, savukārt aukļu pakalpojuma saņemšanai ar 2016. gada 1. jūniju - 156 eiro apmērā par vienu bērnu. Iepriekš, līdz 2016. gada 31. maijam pašvaldības atbalsts bija 86 euro.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

15.06.2016.

 

  Drukāt