Ķekavietim pasniedz nacionālās pretošanās kustības dalībnieka krūšu nozīmi

20. jūnijā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics pasniedza nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību un krūšu nozīmi ķekavietim Pētrim Mārtiņam Lepiksonam.

P. M. Lepiksona ģimene Otrā pasaules kara laikā bijusi iesaistīta vairāku traģisku notikumu virknē, kas norisinājās dzimtajā Ainažu pusē. Tēvu 1945. gada ziemā arestēja un pēc atbrīvošanas 1949. gadā izsūtīja kā fašistiskās organizācijas “Aizsargi” dalībnieku, bet gadu vēlāk – 1946. gadā - par dzimtenes nodevību arestēja un pusgadu turēja ieslodzījumā tā dēvētajā “Stūra mājā” arī māti. Tolaik Pēteris bija tikai 15 gadus vecs, kad vienā mirklī palika bez abiem vecākiem un ar jaunākajiem brāli un māsu, un ģimenes saimniecību savā uzraudzībā. P. M. Lepiksons pēc kara ģimenes īpašumā, kūtsaugšā, slēpa Padomju režīma pretinieku - savu mātes brāli, kurš tolaik bija spiests nozust, jo bija pretējās puses atbalstītājs. Tādējādi P. M. Lepiksons pakļāva briesmām savu un savu tuvinieku brīvību un, iespējams, pat dzīvību.

 

Lai saņemtu nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, Lepiksona kungs vērsies ne vien Ķekavas novada domē, bet arī Administratīvā rajona tiesā, lai atbilstoši likumam apstiprinātu šo statusu. Pēteris Mārtiņš Lepiksons savam iesniegumam ir pievienojis Administratīvās rajona tiesas 2016. gada 16. maija spriedumu, ar kuru ir konstatēts, ka Pēteris Mārtiņš Lepiksons patiešām ir bijis nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, līdz ar ko ir izpildījies likuma “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais priekšnosacījums lēmuma pieņemšanai par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu Pēterim Mārtiņam Lepiksonam.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
20.06.2016.

 

  Drukāt