Dome apstiprina Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskās apspriešanas rezultātus

Ķekavas novada dome 16. jūnijā apstiprināja Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskās apspriešanas rezultātus, kā arī uzdeva izpētīt un izstrādāt Pļavniekkalna sākumskolas attīstības alternatīvus variantus, ņemot vērā apspriešanas rezultātus.

 

 

Šobrīd ir izveidota darba grupa, kas izskata un analizē alternatīvus risinājumus. Tajā darbojas gan pašvaldības speciālisti,  deputāti, gan skolas vecāku padomes pārstāvji.

 

Ķekavas novada domes lēmums “Par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskās apspriešanas rezultātiem”.

 

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskās apspriešanas rezultātu gala ziņojums.

 

Atgādinām, ka publiskajai apspriešanai tika nodota Ķekavas novada pašvaldības Žūrijas komisijas veiktās iepirkuma procedūras - metu konkursa „Pļavniekkalna sākumskolas paplašināšanas priekšlikumu izstrāde” 1. vietas ieguvēja SIA „AR.4" izstrādātā Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves iecere nekustamajā īpašumā Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā.

 

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskā apspriešana ilga četras nedēļas no 2016. gada 12. aprīļa līdz 10. maijam. Tās laikā tika saņemtas 1009 anketas no 992 respondentiem (17 respondenti anketas iesniedza divas reizes, tika skaitīta tā anketa, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā).

 

Atbilstoši anketas aizpildīšanas kārtībai un vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti ar Ķekavas novada domes lēmumu “Par publisko apspriešanu Pļavniekkalna sākumskolas pārbūvei”, par derīgām tika atzītas 927 anketas.

 

Respondentu balsis tika apkopotas tabulā atbilstoši iedzīvotāju norādītajām dzīvesvietu adresēm. Publiskās apspriešanas anketēšanas rezultāti:

 

 

  Atbalsta 

  Neatbalsta  

   KOPĀ   

 

Ķekavas pagasta iedzīvotāju viedoklis

 

288

326

614

 

Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis

 

40

119

159

 

Pārējo respondentu viedoklis

 

124

30

154

KOPĀ

452

475

927

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
27.06.2016.

 

  Drukāt