Atļauta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas iela 107 īstenošana

2016.gada 30.jūnijā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atļauja par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” īstenošanu, kas 2016.gada 14.aprīlī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem SN-TPD-1/2016 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (domes lēmums Nr. 2.§1., protokols Nr.15.).

 

Izstrādātais lokālplānojums pieejams pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .


 

Telpiskās plānošanas daļa
01.07.2016.

  Drukāt