NVO projektu atbalsta konkursā apstiprina piecus projektus

Ķekavas novada pašvaldības rīkotajā Ķekavas novada nevalstisko organizāciju darbības atbalsta projektu konkursā tika saņemti 10 pieteikumi, pusei no tiem piešķirts pašvaldības  līdzfinansējums.

Konkursa komisija, izvērtējot saņemtos projektus atbilstoši konkursa nosacījumiem, nolēma apstiprināt šādus piecus  projektus: 

  • projektu “Apgaismojuma ierīkošana Ķekavas mini Zoo”. Iesniedzējs: biedrība “Ķekavas Starptautiskā sadraudzības biedrība”. Piešķirtais pašvaldības finansējums  - 1990,48 eiro;
  • projektu “Atkritumu konteineru novietnes nožogojuma izveide Baložu pilsētā”. Iesniedzējs: biedrība “Baloži Smilšu 2”. Piešķirtais pašvaldības finansējums  - 1858 eiro;
  • projektu “Maza mēroga publiski pieejamas infrastruktūras izveide un uzturēšana Daugmales pagastā”. Iesniedzējs: biedrība “Veselība visiem”. Piešķirtais pašvaldības finansējums  - 820 eiro;
  • projektu “Tehniskā projekta izstrāde Loreķu ielas pārbūvei”. Iesniedzējs: biedrība “Loreķu lauks”.  Piešķirtais pašvaldības finansējums  - 1506 eiro;
  • projektu “Tualetes futbola stadiona apmeklētājiem”. Iesniedzējs: biedrība “Futbola klubs “Auda””. Piešķirtais pašvaldības finansējums  - 1415,70 eiro.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot maza mēroga publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ietvju, gājēju celiņu, apgaismojuma, sporta un rotaļu elementu izveide, vides labiekārtošana).

Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu no 300 līdz 2000 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta aktivitātes jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta realizācijas noslēguma termiņš - 2016. gada 30. novembris.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

05.07.2016. 

  Drukāt