Pašvaldība nākamajā gadā nodrošinās pirmsskolas izglītību 1527 bērniem

 Risinot bērnudārzu rindu problēmu, nākamajā gadā Ķekavas novada pašvaldība varēs nodrošināt pirmsskolas izglītību 1527 bērniem, taču, neskatoties uz to, rindā uz bērnudārzu nākamajā mācību gadā vēl gaidīs aptuveni 500 bērnu.


Pēc Izglītības daļas datiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs mācās 1337 bērni:

bērnudārzā “Ieviņa” Ķekavā - 300 bērni,

bērnudārzā “Zvaigznīte” Valdlaučos - 285 bērni,

bērnudārzā “Bitīte” Katlakalnā – 270 bērni,

bērnudārzā “Avotiņš” Baložos – 230 bērni, bet pēc piebūves uzcelšanas 2016. gadā nogalē vēl papildus 96 vietas, tādējādi tur varēs mācīties 326 bērni,

pirmsskolas izglītības grupas “Namiņš” Daugmales pamatskolā – 108 bērni,

pirmsskolas izglītības grupas pie Baložu vidusskolas – 48 bērni.


Savukārt, pateicoties noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem ar privātajām izglītības iestādēm, pašvaldība ar 2016. gada 1. septembri spēs nodrošināt pirmsskolas izglītību vēl 190 bērniem, apmaksājot bērnu uzturēšanas izmaksas. Pašvaldība uz pieciem gadiem ir noslēgusi līgumu ar privātskolu “Gaismas Tilts’97” par 60 vietām, ar privātajiem bērnudārziem “Zelta rasa” par 110 vietām (44 – Ķekavas filiālē un 66 vietas Baložu filiālē) un “Lāsīte” Baložos par 20 vietām.


Neskatoties uz pašvaldības jau īstenotajām aktivitātēm un pieejamo finansējumu, Ķekavas novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, kur bērnudārzu rindu problēma ir ļoti nopietna, jo novadā ir pozitīvi dzimstības rādītāji, jaunās ģimenes izvēlas par dzīvesvietu Ķekavas novadu, un tāpēc pieejamā izglītības infrastruktūra nespēj nodrošināt visiem bērniem pašvaldības bērnudārzu pakalpojumus. Šāda problēma vērojama lielākajās Pierīgas pašvaldībās.


Tā kā nākamajā mācību gadā Ķekavas novadā rindā uz bērnudārzu vēl gaidīs aptuveni 500 bērnu, pašvaldība turpinās līdzfinansēt privātā bērnudārza un aukles pakalpojumu. 2016. gadā pašvaldības atbalsts vecākiem, kuri izmanto privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pakalpojumu ir 169,33 eiro par vienu bērnu, savukārt aukļu pakalpojuma saņemšanai ar šī gada 1. jūniju - 156 eiro apmērā par vienu bērnu.


Ķekavas novada pašvaldība izglītības funkciju nodrošināšanai izlieto lielāko pamatbudžeta daļu - 16,8 milj. eiro jeb 45,7% no pašvaldības izdevumiem, no kuriem aukļu pakalpojuma un privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanai 2016. gadā plānoti – 1,3 milj. eiro.


Šogad Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, bet bērnudārza “Avotiņš” piebūves būvniecībai - 772 000 eiro. Abos gadījumos tas ir aizņēmums Valsts kasē.


Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2016. gada 1. janvārī Ķekavas novadā dzīvoja 23 181 iedzīvotājs, no tiem 2705 ir bērni vecumā līdz 6 gadiem.

 

Sabiedrisko attiecību daļa
06.07.2016.

  Drukāt