Budžeta grozījumos palielina pašvaldības izdevumus par vairāk kā pusmiljonu eiro

Ķekavas novada domes 7. jūlija sēdē tika veikti pašvaldības budžeta grozījumi 2016. gadam, palielinot šī gada izdevumus budžetā par aptuveni 707 000 eiro.


Runājot par būtiskākajām budžeta pozīcijām, budžeta grozījumos vislielākā summa, proti, 858 000 eiro atvēlēta pirmsskolas izglītības iestādei “Avotiņš” Baložos - 772 000 eiro bērnudārza piebūves būvniecībai, kas tiks finansēta no Valsts kases kredītlīdzekļiem, un 86 000 eiro jaunā korpusa darbības uzsākšanai.


Otrs lielākais finansējums 140 000 eiro apmērā novirzīts Ķekavas Mākslas skolas jauno telpu remontam Gaismas ielas 17C.


Savukārt trešā lielākā summa - 51 000 eiro, piešķirta skeitparka atjaunošanai pie Ķekavas vidusskolas.

Tāpat papildu līdzekļi atvēlēti tādām izglītības iestādēm kā, piemēram, bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā – 33 000 eiro katlumājas un siltumtrases remontam, Baložu vidusskolai - 31 000 eiro meiteņu labierīcību telpu un sporta zāles grīdas remontam, kā arī Daugmales pamatskolai - 25 000 eiro vēl vienas bērnudārza grupas atvēršanai un 6000 eiro skolas stāvlaukuma sakārtošanai.


Lai veiktu Baložu kultūras nama zāles ventilācijas izbūvi un kāpņu uz pagrabstāvu remontu, Baložu kultūras centram budžeta grozījumos piešķirti 33 000 eiro.


Savukārt 30 000 eiro novirzīti jaunajai ģimenes ārsta praksei Titurgā (Zaļā ielā 5), lai izbūvētu vertikālo pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem un veiktu citus ēkas pielāgošanas remontdarbus.


Tāpat budžeta grozījumos tika pārdalīti līdzekļi un budžetā piešķirti 234 000 eiro Pliederu ielas ietves izbūvei Ķekavā, ko gada sākumā bija plānots finansēt no kredīta līdzekļiem.


Savukārt SIA “Ķekavas nami” piešķirti 54 000 eiro, lai varētu izbūvēt ūdensvadu Rāmavas ielas vienā posmā – no Dūņu ielas līdz Depkina muižai, kā arī ūdensvada un kanalizācijas cauruļu izbūvei Nākotnes ielā, Ķekavā.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
12.07.2016.

  Drukāt