Lapeniekos par kanalizācijas notekūdeņu savākšanu nemaksā lielākā daļa īpašnieku

Ķekavas novada Lapenieku ciematā lielākā daļa īpašnieku klaji ignorē likuma normas un negodprātīgi izmanto kanalizācijas pakalpojumus, jo nevēlas noslēgt līgumus par pakalpojuma saņemšanu un veikt samaksu atbilstoši tarifam. Līgumus par kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu lietošanu ir noslēguši tikai atsevišķu māju īpašnieki.


Ņemot vērā šādu iedzīvotāju bezkaunīgu rīcību, kad par saņemto pakalpojumu netiek samaksāts, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Zeltenieki”, kuri 2015.gada decembrī noslēdza pilnvarojuma līgumu par pakalpojuma sniegšanu Lapenieku ciematā, jūlijā izsūtīja nemaksātājiem jau atkārtotu brīdinājumu par kanalizācijas notekūdeņu pakalpojuma pārtraukšanu, tādējādi vēlreiz mudinot viņus pildīt gan likuma, gan pašvaldības saistošo noteikumu prasības un noslēgt līgumu par kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu lietošanu.


Pretējā gadījumā SIA “Zeltenieki”, kas ir Lapenieku kanalizācijas notekūdeņu tīklu apsaimniekotājs, pārtrauks sniegt kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumus.


Šādu rīcību paredz MK noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu,- proti, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas.


Atgādinām, ka Lapenieku ciematā kanalizācijas notekūdeņu novadīšana daudzus gadus jau ir strīdu jautājums starp iedzīvotājiem un kanalizācijas notekūdeņu tīklu apsaimniekotāju - SIA “Zeltenieki”.


Šīs problēmas risināšanā starp ciemata iedzīvotājiem un SIA “Zeltenieki” iesaistījās pašvaldība un tās uzņēmums - Baložu komunālā saimniecība.
Sarunu rezultātā 2015. gada decembrī tika panākta vienošanās, ka turpmākos piecus gadus Ķekavas novada Lapenieku ciematā kanalizācijas pakalpojumu pieejamību nodrošinās gan pašvaldības uzņēmums “Baložu komunālā saimniecība”, gan SIA “Zeltenieki”. Atbilstoši šim līgumam SIA “Zeltenieki” nodrošina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Lapenieku ciematā, savukārt Baložu komunālā saimniecība veic pakalpojuma līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem un notekūdeņu attīrīšanu tai piederošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ciemata iedzīvotajiem līgums bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā - līdz šī gada martam, taču tas nav izdarīts līdz pat šai dienai.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.07.2016.

  Drukāt