Ķekavas vidusskola šogad skolu reitingā ieņem 29. vietu

Ķekavas vidusskola šī gada skolu reitingā 175 mazo skolu konkurencē ierindojusies 29. vietā.

 

Šāds reitings tiek publicēts katru gadu jau kopš 1988./89. mācību gada, balstoties uz katras skolas skolēnu rezultātiem attiecīgā mācību gadā zinātniskās konferencēs, mācību priekšmetu valsts olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un citos zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī iepriekšējā gada Starptautiskajās olimpiādēs.

 

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

 

Skolu reitings

 

Sabiedrisko attiecību daļa

18.07.2016.

  Drukāt