Ķekavas novada domes priekšsēdētājs gandarīts par konstruktīvo dialogu ar ministriju Lapenieku ciemata kanalizācijas jautājumā

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics pateicas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par šīsdienas konstruktīvo dialogu saistībā ar kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Lapenieku ciemā.


Kā norāda Ķekavas novada domes priekšsēdētājs A.Damlics, šobrīd Lapenieku ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA “Zeltenieki”, balstoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Regulators) 2012. gadā izsniegto licenci. Par šo pakalpojumu iedzīvotājiem ir jāveic samaksa atbilstoši pēdējam apstiprinātajam tarifam – 2,69 eiro/m3, ieskaitot PVN, ko 2013. gada 29. maijā ir apstiprinājis Regulators. Šajā summā ir iekļauts arī SIA “Baložu komunālā saimniecība” tarifs.


Tikai saskaņā ar jauno Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu, kas stājās spēkā šī gada 1. janvārī, ir nepieciešams domes lēmums, nosakot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju un tarifu konkrētā teritorijā. Atbilstoši jaunajam likumam pašvaldībām pašām ir jānosaka tarifs komersantiem ar nelielu notekūdeņu savākšanas apjomu līdz 2017. gada martam.


Taču, ņemot vērā Lapenieku ciema kanalizācijas problēmas aktualitāti, šīsdienas tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās, ka šāds domes lēmums, - nosakot SIA Zeltenieki” par kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Lapenieku ciematā, ir jāpieņem ātrākā termiņā.


“Ķekavas novada dome atbilstoši šīs dienas sarunas rezultātiem mēneša laikā pieņems domes lēmumu par pakalpojuma sniedzēju, laika periodu, kādā darbosies šis pakalpojuma sniedzējs Lapenieku ciemā un kanalizācijas tarifu šajā teritorijā. Pārejas periodā - līdz nākamā gada martam, par tarifu Lapenieku ciematā būs jāapstiprina esošais tarifs, kas ir šobrīd pēdējais apstiprinātais Regulatora tarifs”, informē A. Damlics. Viņaprāt, arī pēc 2017. gada marta tarifs iedzīvotājiem nesamazināsies, jo tarifa izmaksas veido un sadārdzina (salīdzinot ar blakus esošo teritoriju, proti, Baložu pilsētu) galvenokārt nelielais iedzīvotāju blīvums uz katru izbūvēto kanalizācijas sistēmas metru. Tarifs samazinātos tikai gadījumā, ja pašvaldībai izdotos atsavināt Lapenieku ciema kanalizācijas tīklus pašvaldības īpašumā, kas šobrīd ir privātīpašums.

Tāpēc Ķekavas novada dome turpinās izvērtēt arī Lapenieku ciema kanalizācijas tīklu atsavināšanas iespējas pašvaldības īpašumā.


Atgādinām, ka Lapenieku ciematā kanalizācijas notekūdeņu novadīšana daudzus gadus jau ir strīdu jautājums starp iedzīvotājiem un kanalizācijas notekūdeņu tīklu apsaimniekotāju - SIA “Zeltenieki”. Šīs problēmas risināšanā starp ciemata iedzīvotājiem un SIA “Zeltenieki” iesaistījās pašvaldība un tās uzņēmums - Baložu komunālā saimniecība. Sarunu rezultātā 2015. gada decembrī tika panākta vienošanās, ka turpmākos piecus gadus Ķekavas novada Lapenieku ciematā kanalizācijas pakalpojumu pieejamību nodrošinās gan pašvaldības uzņēmums “Baložu komunālā saimniecība”, gan SIA “Zeltenieki”. Atbilstoši šim līgumam SIA “Zeltenieki” nodrošina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Lapenieku ciematā, savukārt Baložu komunālā saimniecība veic pakalpojuma līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem un notekūdeņu attīrīšanu tai piederošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

 

Sabiedrisko attiecību daļa
19.07.2016.

  Drukāt