Ķekava stiprina sadarbību ar Bordesholmu

14. – 17. jūlijā Ķekavas novada pašvaldības delegācija devās uz Bordesholmu, lai pārrunātu abu pašvaldību sadarbības aspektus un stiprinātu kontaktus starp iedzīvotājiem, izmantojot dažādu biedrību resursus abās pašvaldībās.

 

Bordesholmu apmeklēja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics un deputāts Aigars Vītols, priekšsēdētāja biroja vadītāja Dace Kampāne, Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš, Attīstības daļas projektu vadītājs Jānis Ābols, Ķekavas - Bordesholmas biedrības pārstāve Aija Trauberga, kā arī Ķekavas vidusskolas pedagoģe Ilze Lisovska un bērnudārzu “Ieviņa” un “Bitīte” vadītājas Biruta Jokste un Inese Sloka, kā arī komunālās saimniecības “Ķekavas nami” pārstāvis Juris Firsts un "Ķekavas sadzīves servisa centrs" vadītājs Juris Aperāns.

 

Pamatojoties uz sadraudzības līgumu starp Ķekavas un Bordesholmas pašvaldībām, abu pušu pārstāvji vairāk kā 20 gadu garumā regulāri tiekas un sadarbojas dažādos projektos. Īpaši veiksmīga sadarbība izveidojusies izglītības jomā.

 

Arī šajā tikšanās reizē pašvaldības pārstāvji ar Bordesholas pašvaldības izpilddirektoru Manfred Osbahr pārrunāja turpmākās ieceres, tostarp Baložu vidusskolas loģistikas grupas 2 labāko audzēkņu mācību prakses iespējas 2017. gada jūnijā-jūlijā, papildus apgūstot vācu valodu lietojumu saskarsmes līmenī, iespēju organizēt skolēnu apmaiņas grupas starp Ķekavas vidusskolu un Hans-Brugeman-Gemeischaftsschule Bordesholmā, turpmākos soļus ciešākas sadarbības uzsākšanai ar pirmsskolas izglītības iestādēm „Ieviņa” un „Bitīte” kopēju projektu veidošanā, kā arī iespējamu jauna jauniešu projekta realizāciju ERASMUS+ ietvaros ar Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centru paralēli jau realizācijas procesā esošajam Bordesholmas un Ķekavas Rotary jauniešu projektam un Jugendtreff Bordesholm vides aizsardzības un konkrētu vides objektu sakopšanas projektam abās pašvaldībās.

 

Tāpat tika diskutēts par iespējamiem nākotnē kopīgi virzītiem sociālās jomas projektiem, piesaistot Ķekavas novada fondu kā vienu no sadarbības pusēm, kā arī par ES fondiem iesniegto izglītības kvalitātes projektu un Bordesholmas Hans-Brugeman-Gemeischaftsschule iecerēto dalību tajā. Tika pārrunāti arī citu sabiedrības grupu – senioru, uzņēmēju, amatnieku - iespējamās sadarbības virzieni. 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

22.07.2016.

 

  Drukāt