Nekustamā īpašuma nomas sludinājums

1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersonas:

Reģionālā pašvaldības policija, reģ.Nr.90002707314, adrese Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, organizē nekustamā īpašuma nomas procedūru.

 

Kontaktpersona dokumentācijas un administratīvajos jautājumos:

Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš

Tālruņa Nr.: 67847172

E-pasts: maris.bomins@pp.gov.lv

 

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos:

Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs

Tālruņa Nr.: 67847173

E-pasts: germans.ivanovs@pp.gov.lv

 

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta:

 

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, ar asfaltētā ceļa pieslēgumu pie A7 šosejas, lai varētu nodrošināt policijas un medicīniskā transporta iebraukšanu un izbraukšanu.

 

3. Nomas objekta lietošanas mērķis:

 

Reģionālās pašvaldības policijas izvietošana, ar īslaicīgās aizturēšanas izolatoru un ieroču glabātuvi.

 

4. Paredzamais nomas līguma termiņš:

 

5 gadi

 

5. Nepieciešamā kopējā platība:

 

No 750m2 līdz 900m2

 

6. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis:

 

Atsevišķa ēka. Zemes platība, kur varētu izveidot stāvvietu vismaz 12 automašīnām.

 

Pārbūve, kas ir pielāgota Reģionālās pašvaldības policijas prasībām un ir saskaņots ar Reģionālo pašvaldības policiju. Telpās, pēc Reģionālās pašvaldības policijas norādījumiem, jābūt izveidotiem 5 īslaicīgās aizturēšanas izolatoriem atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam, ar atsevišķu WC telpu. Izolatoram pielāgojamo telpu sienām jābūt min 150mm bloku sienām un ložu necauršaujamām metāla durvīm, ložu necauršautumu stiklu durvju augšējā daļā. Aizturēšanas izolatoriem jābūt speciāli izveidotai ventilācijas sistēmai saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15.

 

Telpās jābūt vismaz 4 atsevišķiem sanmezgliem (t.sk. viens ar vides pieejamību).

 

Ēkai nepieciešamas divas atsevišķas ieejas (t.sk. viena ar vides pieejamību). Telpa (min. 50 m2), ko var pielāgot neatliekamās medicīniskās palīdzības bāzes vajadzībām, ar atsevišķu piebraucamo ceļu.

 

Ir nepieciešamas 2 atsevišķas telpas, no kurām viena ir vismaz 40m2, otra vismaz 20m2, kuras pielāgot pārrunu telpu vajadzībām.

 

Telpās nepieciešami vismaz 7 atsevišķi kabineti izmērā no 10m2 līdz 25m2, kā arī ir jābūt vienai telpai, kurā var izvietot sporta zāli pašvaldības policijas darbinieku vajadzībām. Visā ēkā ir jābūt nodrošinātai ventilācijai.

 

7. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām:

 

Visām telpām jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības sistēmām, sagatavotām telekomunikācijas un interneta pieslēgšanās vietām.

 

Jābūt centrālai vai patstāvīgai gāzes apkurei ar atsevišķu katlu telpu.

 

Telpās ir jābūt iespējai izveidot 2011.gada 27.decembra Miniskru kabineta noteikumu Nr.1001 „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi“ 3.2.sadaļas nosacījumiem atbilstošu ieroču glabātavu.

 

8. Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

 

2016. gada 22. augusts (ieskaitot).

 

Piedāvājumi jāiesniedz Reģionālajā pašvaldības policijā, Gaismas ielā 19/9, 7.kabinetā, pievienojot īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, piedāvātas ēkas plānu, karti ar atzīmēto ēkas atrašanas vietu, remonta un pielāgošanas Reģionālās pašvaldības vajadzībām veikšanas termiņu.

 

Sludinājums sagatavots saskaņā ar 2013. gada 29. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem“.

 

 

Reģionālā pašvaldības policija

25.07.2016.

  Drukāt