Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli par Daugmales ģerboni

Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli par Daugmales ģerboni. Pēc pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāti četri ģerboņa varianti. Kurš no četriem variantiem tiks apstiprināts, ir atkarīgs arī no sabiedrības viedokļa. Balsošana notiks no 2016. gada 13. septembra līdz 20. septembrim, tikšanās un ģerboņa variantu sabiedriskā apspriešana 2016. gada 19. septembrī plkst. 19.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā. Primāri tiks ņemts vērā Daugmales pagasta iedzīvotāju viedoklis. Sanāksmē piedalīsies arī ģerboņa variantu autori, mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.

 

Anketas pieejamas:

 

 

Balsot varēs:

1.   sūtot aizpildītu anketu pa pastu uz adresi Daugmales pagasta pārvalde, "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124

2.   iesniedzot anketu personīgi Daugmales pagasta pārvaldē vai Daugmales multifunkcionālajā centrā

3.   elektroniski parakstītu anketu sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv

 

Daugmales pagasta ģerboņa varianti

 

1. variants

 

 

Daugmales pagasta ģerbonis ar bronzas gredzenu

 

Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme:

-  zilā - debesis;

- sudraba josla (ģerbonī- pelēka) - Daugava;

- zaļā - pagasta teritorija un senākā apdzīvotā vieta- Daugmales pilskalns.

Gredzens - simbols Daugmalei - senai nozīmīgai kultūrvēsturiskai vietai ar ievērojamām tirdzniecības, amatniecības un zemkopības tradīcijām. Gredzens atrasts Daugmales pilskalnā un liecina par prasmīgu rotkaļa darbu. Tas izceļas ar savdabīgāku vijumu, tomēr līdzīgi gredzeni atrodami visā Latvijas teritorijā un mūsdienās simbolizē piederību Latvijai. Nav saglabājies.

 

 

Ģerboņa autori : Ilze Lībiete, Juris Ivanovs

  

2. variants

 

 

Daugmales pagasta ģerbonis ar saktu

 

Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme:

-  zilā - debesis;

- sudraba josla (ģerbonī- pelēka) - Daugava;

- zaļā - pagasta teritorija un senākā apdzīvotā vieta- Daugmales pilskalns.

Sakta - simbols Daugmalei - senai nozīmīgai kultūrvēsturiskai vietai ar ievērojamām tirdzniecības, amatniecības un zemkopības tradīcijām.

Sakta atrasta Daugmales pilskalnā. Tā ir unikāla ar tās izgatavošanas tehnoloģiju – darināta no dzelzs un sudraba un apliecina amata prasmes meistarību. Šāda sakta ir vienīgā Latvijā un ir raksturīga zemgaļiem. Tās izgatavošanas laiks ap 10. – 11. gs.

 

 

Ģerboņa autori: Ilze Lībiete, Juris Ivanovs

 

3. variants

 

 

Daugmales pagasta ģerbonis ar sudraba gredzenu

 

Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme:

-  zilā - debesis;

- sudraba josla (ģerbonī- pelēka) - Daugava;

- zaļā - pagasta teritorija un senākā apdzīvotā vieta- Daugmales pilskalns.

Gredzens - simbols Daugmalei - senai nozīmīgai kultūrvēsturiskai vietai ar ievērojamām tirdzniecības, amatniecības un zemkopības tradīcijām. Gredzens atrasts Daugmales pilskalnā un liecina par prasmīgu rotkaļa darbu. Tas izceļas ar savdabīgāku vijumu, tomēr līdzīgi gredzeni atrodami visā Latvijas teritorijā un mūsdienās simbolizē piederību Latvijai. Nav saglabājies.

 

Ģerboņa autori : Ilze Lībiete, Juris Ivanovs

 

4. variants

 

 

Daugmales pagasta ģerbonis ar Daugmales pilskalnu

 

Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme:

-  zilā - debesis;

- sudraba josla (ģerbonī- pelēka) - Daugava;

- zaļā - pagasta teritorija un senākā apdzīvotā vieta- Daugmales pilskalns.

 

Ģerboņa autori : Ilze Lībiete, Juris Ivanovs

  Drukāt