Novada pedagogi tiekas ikgadējā konferencē

25. augustā, īsi pirms jaunā mācību gada ikgadējā konferencē tikās Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieki.

 

Konferences ievadā skolotājus uzrunāja Ķekavas novada Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš un domes priekšsēdētājs Andis Damlics, pastāstot par aktuālajiem jautājumiem izglītības jomā, kas pašlaik ir pašvaldības un domes darba kārtībā. Pašus pedagogus šobrīd visvairāk interesē, vai pašvaldība plāno kompensēt algu samazinājumu, kāds rodas, aprēķinot algas pēc jaunā pedagogu atlīdzības modeļa ieviešanas Latvijā. A. Damlics norādīja, ka, lai nepieļautu novada pedagogu finansiālā stāvokļa pasliktināšanos, Ķekavas novada dome lems par papildus līdzekļu rezervēšanu skolotāju atlīdzības apjoma saglabāšanai līdzšinējā līmenī līdz šī gada beigām. Un arī turpmāk Ķekavas novada dome negrasās pieļaut savu pedagogu darba algu samazināšanu.

 

Jāpiebilst, ka uzreiz pēc piedalīšanās izglītības darbinieku konferencē, A. Damlics devās uz domes sēdi, kurā deputāti balsojot nolēma piešķirt papildus finansējumu 70 000 eiro apmērā pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojumam (2016. gada septembra, oktobra, novembra un decembra mēnešiem) no pašvaldības budžeta līdzekļiem starpības segšanai, kas veidojas starp valsts noteikto mērķdotāciju un nepieciešamo finansējumu pedagogu atalgojuma nodrošināšanai iepriekšējā līmenī.

 

Tāpat Ķekavas novada dome lēma par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 12. novembra nolikumā „Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums”. Saskaņā ar tiem pirmsskolas pedagogu atalgojums par likmi (40 h nedēļā) tiek noteikts, sākot no 709 līdz 933 eiro, atbilstoši darbinieka kompetenču un darba novērtēšanas rezultātiem, ko apstiprina iestādes vadītājs.

 

Kā ierasts, konferences laikā tika sveikti arī tie pedagogi, kas šajā mācību gadā uzsāk darbu kādā no Ķekavas novada izglītības iestādēm. Šogad tas ir 21 jauns skolotājs.

 

Konferences ietvaros dalībniekiem bija iespēja noklausīties psiholoģijas speciālista Anša Jurģa Stabinga lekciju par tēmu “Pedagoga laime kā prasme”, kā arī baudīt stīgu kvarteta "Kvartz" koncertu.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

25.08.2016.

  Drukāt