Daugmalē realizēts projekts- noklāts ar šķembām ceļa posms 100m garumā

Biedrība Veselību visiem veiksmīgi realizējusi NVO projektu  “Maza mēroga publiski pieejamas infrastruktūras izveide un uzturēšana Daugmales pagastā”, noklājot ar šķembām ceļu 100m garumā. Biedrība ir pateicīga pašvaldībai par sniegto atbalstu, jo pašu spēkiem finansējums 820,00 EUR apmērā biedrībai nebija pieejams.

Attīstības daļa
31.08.2016.

  Drukāt