Domes komitejās skatīs Pļavniekkalna sākumskolas attīstības projektu gaitu

Šonedēļ Ķekavas novada domes komitejās deputāti skatīs jautājumu par Pļavniekkalna sākumskolas attīstības projektu gaitu, balstoties uz darba grupas sniegto ziņojumu. Šo jautājumu skaitīs 6. septembrī Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Īpašumu un vides jautājumu komitejā, 7. septembrī – Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā, bet 8. septembrī – Finanšu komitejā.

 

Darba grupa, kas tika izveidota pēc Pļavniekkalna sākumskolas vecāku padomes iniciatīvas, darbojās pašvaldības speciālisti un skolas vecāku padomes pārstāvji. Tās uzdevums bija izvērtēt alternatīvas un izvēlēties izmaksu efektīvāko variantu, respektējot gan novada vajadzības, gan izglītības tendences, gan nākotnes prasības.

 

Izvērtējot Pļavniekkalna skolas jaunās ēkas novietojuma alternatīvas, darba grupa ir vienojusies, ka, realizējot projektu īpašumā Sporta ielā 1, Katlakalnā, ir iespējams izveidot izglītības iestādi atbilstoši darba grupas noteiktajiem kritērijiem, apzinātajām vajadzībām un termiņiem. Pēc komitejām šis jautājums tiks virzīts izskatīšanai domes sēdē, kur deputāti varēs pieņemt lēmumu, balstoties gan uz darba grupas ziņojumu, komiteju atzinumiem un jau uz iepriekš pieņemtajiem vairākiem domes lēmumiem un attīstības plānošanas dokumentiem, kuros noteikts Pļavniekkalna sākumskolas attīstības virziens.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

06.09.2016.

  Drukāt