Ķekavas pašvaldība nepieļaus novada pedagogu algu samazinājumu

Arī Ķekavas novada izglītības iestādes ietekmē plaši diskutētais jautājums par jauno pedagogu atlīdzības modeli, kas mūsu skolotāju algas diemžēl skars ar mīnus zīmi – ar septembri paredzams būtisks atalgojuma samazinājums.

 

Lai to nepieļautu un novada skolotājiem nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu vismaz līdzšinējā līmenī, 25. augustā Ķekavas novada dome nolēma piešķirt papildus finansējumu 70 000 eiro apmērā pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojumam līdz šī gada beigām starpības segšanai, kas veidojas starp valsts noteikto mērķdotāciju pēc jaunās aprēķināšanas kārtības un nepieciešamo finansējumu pedagogu atalgojuma nodrošināšanai iepriekšējā līmenī.


Tāpat ir veikti grozījumi Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā, nosakot, ka no 2016. gada 1. septembra pirmsskolas pedagogu atalgojums par likmi jeb 40 stundām nedēļā būs no 709 līdz 933 eiro atbilstoši darbinieka kompetenču un darba novērtēšanas rezultātiem. Jāpiemin, ka ar šī gada 1. septembri valsts noteiktā mērķdotācija tikai to pedagogu atalgojumam, kas nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai, ir 620 eiro par vienu pedagoģisko likmi. Starpība līdz Ķekavas pašvaldības noteiktajam līmenim, kā arī pārējo pirmsskolas pedagogu atalgojums tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

07.09.2016.

  Drukāt