Vai ir atļauts žāvēt veļu pilsētas teritorijā?

Saistošo noteikumu “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 9.1. punkts nosaka, ka Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajā lietošanā esošajās teritorijās aizliegts bojāt dekoratīvos stādījumus un puķu dobes, lauzt zarus, plūkt ziedus, piestiprināt kokiem auklas, uzrakstus, naglas, žāvēt veļu koku zaros, iegūt sulas, bojāt koku mizu. Naudas sods, ko iespējams piemērot par šo noteikumu pārkāpšanu, svārstās no 350 eiro fiziskām personām līdz 1400 eiro juridiskām personām.

Neraugoties uz to, šis saistošo noteikumu punkts tiek pārkāpts itin bieži, turklāt lielākā daļa pārkāpēju tajā nesaskata neko nosodāmu, pat pauž sašutumu, ja, piemēram, tiek saņemts aizrādījums vai likvidētas kokos nostieptās auklas veļas žāvēšanai.

Šis jautājums īpaši aktuāls ir Baložos, kur tradīcija žāvēt veļu ne vien daudzdzīvokļu namu pagalmos, bet pat parkos un skvēros iesakņojusies gadu gadiem. To izskaust jau ilgstoši pūlas Baložu pilsētas pārvaldnieks Lauris Bergmanis, iesaistot gan Vides un labiekārtošanas daļas speciālistus, gan Reģionālo pašvaldības policiju. Apsekojot pilsētas teritoriju, uzietās auklas regulāri tiek likvidētas, taču pēc neilga laika ierastajās vietās tās parādās atkal no jauna.

Ko gan ļaunu var nodarīt kokā iesieta aukla?

Mežkopības un teritorijas labiekārtošanas speciālists Dainis Bērziņš pastāstīja, ka ilgstoši ar auklu nosietam kokam tiek pārtraukta sulas piegāde no saknēm uz vainagu, kā rezultātā koks nokalst. Šī iemesla dēļ Baložu pilsētā ik gadu tiek nozāģēti līdz pat desmit kokiem. Lielu kaitējumu kokiem nodara arī naglas, ko cilvēki izmanto striķu nostiprināšanai. Publiskās vietās izkārta veļa bojā pilsētas ainavu arī no estētiskā viedokļa.

 

 

Aicinām ievērot saistošos noteikumus un atrast alternatīvus veidus veļas žāvēšanai.

Sabiedrisko attiecību daļa

07.09.2016.

  Drukāt