Daugmales pamatskola jau piekto gadu pēc kārtas saņem Zaļo karogu

125 Latvijas izglītības iestādes, tajā skaitā Daugmales pamatskola, šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.


Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 14 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.  Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.


Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna, visa gada garumā organizējot jēgpilnus vides izglītības pasākumus skolā un veicinot apkārtējās sabiedrības līdzdalību tajos. Pēc rūpīgas izvērtēšanas lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Daugmales pamatskola Zaļo karogu saņems jau piekto gadu pēc kārtas. Iepriekšējā mācību gadā Ekoskolas tēma bija “Transports”, tās ietvaros gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji un skolas darbinieki, savu iespēju robežās centās rīkoties tā, lai mazinātu transporta līdzekļu radīto CO2 daudzumu. Līdztekus ekogudrībām liela vērība tika pievērsta drošībai uz ceļa un bērnu izglītošanai velodrošībā. Pavasarī skolēni, kuri vēlējās, varēja iegūt velo braukšanas apliecības. Bez uzmanības nepalika arī tradicionālās aktivitātes- makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijas. Starptautiskajā Rīcības dienā tika aktualizēta Klimata pārmaiņu tēma- notika lekcija, plakātu zīmēšana un vietējās sabiedrības informēšana par to, ko katrs var darīt, lai samazinātu klimata pārmaiņas.

Zaļais karogs Daugmales pamatskolai ir pelnīta balva par paveikto un iedvesma jaunām rīcībām!

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 19. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.


Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.Daugmales pamatskolas Ekopadome

08.09.2016.

  Drukāt