Ķekavas parka būvniecības process rit pilnā sparā

Uzsākta Ķekavas parka 1. kārtas būvniecība, kuras laikā labiekārtos aptuveni 1,5 ha lielu teritoriju, kas atrodas starp Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo stadionu un Ķekavas upi. 

 

Šobrīd tiek izcirsti bīstamie koki un atbrīvota upes krastmala no liekā krūmu apauguma, atklājot upes līkumoto ainavu. Paralēli tam notiek sagatavošanās darbi upes krasta stiprināšanai ar gabionu matračiem stadiona dienvidu pusē esošam krasta posmam.  

 

Atbilstoši līgumam ar uzņēmumu "Siguldas būvmeistars" pirmās kārtas ietvaros izbūvēs bruģētus gājēju ceļus un koka laipas, ierīkos teritorijas apgaismojumu, veiks izskalotā Ķekavas upes karsta nostiprināšanu, ierīkos dekoratīvus ziemciešu un kokaugu stādījumus un izvietos solus, atkritumu urnas, kā arī informācijas stendu. Parka būvniecību plānots pabeigt 2017. gada rudenī.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

08.09.2016.

  Drukāt