Ķekavas novada Pļavniekkalna sākumskola – racionāli argumenti pret pārspīlētām emocijām

Šā gada 15. septembrī kārtējā Ķekavas novada domes sēdē Ķekavas novada domes deputāti gatavojas pieņemt svarīgu un, esmu pilnīgi pārliecināts, izsvērtu un pamatotu lēmumu par  Pļavniekkalna sākumskolas renovācijas uzsākšanu. Līdz ar skolas renovācijas projekta īstenošanu novada iedzīvotāji un viņu bērni – gan esošie šīs sākumskolas skolnieki, gan tie, kas mācīsies skolā nākotnē, iegūs drošu, modernu un mūsdienīgu skolu ar atbilstošu infrastruktūru.

 

 

Jāatzīst, ka ceļš līdz šim lēmumam ne man, ne maniem kolēģiem – Ķekavas novada domes deputātiem un darbiniekiem nav bijis viegls. It kā pašsaprotamam un loģiskam lēmumam, kas paredz veikt pilnīgu esošās skolas rekonstrukciju, to pārbūvējot un paplašinot, pretī ir nostājusies – lai cik tas arī dīvaini neizklausītos – daļa esošo skolēnu vecāku.

 

Es varu tikai minēt, kāds ir bijis patiesais iemesls šīs vecāku kustības iniciatoram un galvenajam vadītājam, bet tās, acīmredzot, nav rūpes par bērnu drošību un tiesībām mācīties sakārtotā un modernā skolas vidē. Savukārt manā un manu domubiedru virzienā par šī projekta virzīšanu nepārtraukti tiek raidīti pārmetumi, apelēts pie puspatiesībām, interpretētiem faktiem un no konteksta izrautiem izteikumiem.

 

Šajā situācijā es kā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs varu tikai vēl un vēlreiz – nu jau pavisam publiski – skaidrot jau līdz šim un arī rītdien pieņemamā lēmuma pamatojumu un izklāstīt savā rīcībā esošos argumentus. Es varu pilnībā saprast tos vecākus, kam skolas rekonstrukcijas laikā uz gadu nāksies saskārties ar zināmām neērtībām, jo pašsaprotami, ka skolu uz rekonstrukcijas laiku, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domājot par bērnu drošību, nāksies slēgt. Tomēr Ķekavas novada pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt visiem Pļavniekkalna sākumskolas skolniekiem uz skolas rekonstrukcijas laiku iespējas turpināt mācības citās novada izglītības iestādēs. Turklāt pašvaldība ir apņēmusies arī nodrošināt transportu šiem skolniekiem, tā kaut nedaudz kompensējot radītās neērtības. Tāpat ir saprotams vecāku satraukums par savulaik pieņemto lēmumu pēc skolas rekonstrukcijas nodrošināt mācības tikai 1.-4. klašu izglītības programmā. Varu apliecināt, ka šo vecāku prasību pilnība izprotam un ceturtdienas domes sēdē tiks balsots par programmas saglabāšanu esošajā 1.-6. klases izglītības programmā.

 

Savukārt lieta, ko es nekādi nevaru saprast un pieņemt, ir vecāku kategoriskā  pretestība skolas rekonstrukcijai un nevēlēšanās ieklausīties pašvaldības argumentos.

 

Pļavniekkalna sākumskolas vecāku organizācija pirms ceturtdienas novada domes sēdes, kurā pieņemsim lēmumu par skolas rekonstrukciju, plāno piketēt pret to. Neapšaubāmi, brīva sava viedokļa paušana, tostarp piketos un mītiņos, ir demokrātiskas un nobriedušas sabiedrības pazīme, tomēr šajā gadījumā daļas vecāku un šī piketa iniciatora motīvi man nav saprotami. Pret ko vai par ko gatavojas piketēt vecāku organizācija? Vai pret skolas slēgšanu rekonstrukcijai? Pret bērnu drošību un tiesībām mācīties drošā un sakārtotā mācību vidē? Atbildes uz šo jautājumu man nav.

 

Manā rīcībā ir tikai pietiekami daudz argumentu, lai pilnībā aizstāvētu pēdējos divus gadus loloto projektu par Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukciju, par ko savulaik ļoti iestājās arī skolas direktore Agita Baltmanes kundze. Nav noslēpums, ka esošā Pļavniekkalna sākumskolas ēka ir fiziski un morāli nolietojusies un vairs neatbilst mūsdienu izpratnei par modernu un drošu mācību iestādi, ko apliecina arī ēkas inženiertehniskā stāvokļa izvērtējums. Pašvaldība ir radusi īstermiņa risinājumu mācību procesa īstenošanai, izvietojot pie skolas pagaidu moduļus, kas pildīja mācību telpu un citas nepieciešamās funkcijas, tomēr tas ir tikai īstermiņa pagaidu risinājums. Situācija prasa nekavējošu un aktīvu pašvaldības rīcību jau šodien, pretējā gadījumā mēs visi nonāksim pavisam vienkāršas alternatīvas priekšā – skola būs jāslēdz.

 

Lai nepieļautu šādas alternatīvas īstenošanos, 2014. gada 20. novembrī Ķekavas novada dome, pamatojoties arī uz Pļavniekkalna sākumskolas direktores Agitas Baltmanes iesniegumu, atbalstīja Pļavniekkalna sākumskolas renovāciju un paplašināšanu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, novada dome lēma arī par skolas rekonstrukcijas projekta metu konkursu organizēšanu, izveidojot īpašu konkursa žūrijas komisiju, kuras sastāvā bez pašvaldības darbiniekiem un skolas direktores tika iekļauti arī sertificēti arhitekti, tostarp arhitekts Andris Kronbergs, kura pieredze un kompetence komentārus neprasa.

 

Konkursam pieteicās četri pretendenti, no kuriem konkursa žūrijas komisija par atbilstošu nolikumam atzina trīs pretendentus, no kuriem tad arī saskaņā ar nolikumu tika izraudzīts uzvarētājs. Turklāt,  trīs pretendentu piedāvājumi paredzēja esošās skolas ēkas nojaukšanu, tās vietā piedāvājot celt jaunu, modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādi ar 288 skolēnu vietām. Pie tam jāatzīmē, ka šāds vietu skaits, pretēji vecāku organizācijas paustajam, atbilst paredzamajam skolnieku vietu pieprasījumam nākotnē un saskan ar Ķekavas pašvaldības Izglītības daļas aplēsēm un prognozēm.

 

Tāpat manā un skolas rekonstrukcijas atbalstošo domes deputātu virzienā ir raidīti pārmetumi par vecāku viedokļa neuzklausīšanu un neracionālu līdzekļu izlietojumu, norādot, ka daudz lielāka skola ar vismaz 500 vietām esot jābūvē citā vietā, kur koncentrējas privātmāju apbūve, nav atbilstoša piebraucamo ceļu infrastruktūras un sabiedriskas ēkas būvniecībai pilnīgi neatbilstoši ģeoloģiskie apstākļi. Vēlos arī atgādināt, ka šajā zemes gabalā blakus jaunuzceltajam bērnudārzam vietējiem iedzīvotājiem tika apsolīta sporta un atpūtas laukuma izveide. Mūsu ieskatā šāds piedāvājums ir neracionāls un ekonomiski nepamatots, jo papildus minētajiem apstākļiem, ko nenogurstoši esam skaidrojuši vecākiem, ir jāsaprot, ka šādu skolu piepildīt ar skolniekiem tuvākajā laikā nemaz nebūs iespējams. Savukārt pēc Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijas, skolas audzēkņiem pēc nepieciešamības būs iespējas izmantot turpat blakus esošo pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūru. Diemžēl racionāls dialogs ar vecāku intereses pārstāvošas organizācijas vadītāju nav bijis iespējams, jo diskusija nevar notikt, ja tavus argumentus ignorē.

 

Nobeigumā vēlreiz gribu uzsvērt, ka virzot Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijas projektu, Ķekavas novada dome ir uzklausījusi un balstījusies un arī turpmāk uzklausīs un balstīsies uz racionāliem priekšlikumiem, argumentiem un kompetentu iestāžu atzinumiem. Nekad un ne pie kādiem apstākļiem ne es personīgi kā Ķekavas novada vadītājs ne mani domubiedri domes deputātu rindās, ne pašvaldības darbinieki nebūs gatavi nedz kaut mazākajā mērā riskēt ar skolnieku drošību, nedz arī pieņemt pārsteidzīgus, emocionālus un ekonomiski nepamatotus lēmumus. Tāpēc aicinu vēlreiz visus skolnieku vecākus iedziļināties Ķekavas novada domes argumentos un atbalstīt Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijas projektu, kā arī skolas pārbūves tehniskā projekta izstrādes laikā iesaistīties projektēšanas procesā ar savām racionālajām idejām un priekšlikumiem.

 

Ar cieņu

Andis Damlics,

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

14.09.2016.

 

  Drukāt