Ķekavas novada dome nolemj rekonstruēt Pļavniekkalna sākumskolu

Pēc plašām un spraigām  diskusijām Ķekavas novada dome šodien, 15. septembrī, nolēma rekonstruēt Pļavniekkalna sākumskolas ēku, tādējādi iegūstot drošu, modernu un mūsdienīgu skolu ar atbilstošu infrastruktūru.  

Pļavniekkalna sākumskolas  rekonstrukciju atbalstīja 9 deputāti, pret  bija 6 deputāti. 

 

Lēmuma pieņemšanas gaitā tika uzklausīti gan iedzīvotāju, skolas vecāku, pedagogu, gan pašvaldības speciālistu viedokļi, izvērtētas skolas attīstības alternatīvu priekšrocības un trūkumi, kā arī ņemti vērā iepriekšējie domes lēmumi un attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteikts Pļavniekkalna sākumskolas attīstības  virziens.  

 

“Ceļš līdz šim lēmumam ne man, ne maniem kolēģiem – Ķekavas novada domes deputātiem un darbiniekiem -  nav bijis viegls, jo viedokļi gan domē, gan iedzīvotāju vidū bijuši dažādi. Taču esmu gandarīts, ka šodien pieņēmām šo lēmumu, kas balstīts uz loģiskiem un pārdomātiem argumentiem. Esmu pārliecināts, ka 2018. gadā, verot rekonstruētās Pļavniekkalna sākumskolas durvis, gan skolnieki, gan viņu vecāki un skolotāji novērtēs šodienas lēmuma pareizību, un visas šaubas un domstarpības būs palikušas tālā pagātnē,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics.

Pieņemot šādu lēmumu, dome uzdeva pašvaldības izpilddirektoram organizēt sarunu procedūru un slēgt līgumu par skolas pārbūves būvprojekta izstrādi ar Pļavniekkalna sākumskolas metu konkursa uzvarētāju – SIA “AR.4”, kā arī vienlaicīgi  uzsākt pretendentu kvalifikācijas atlasi skolas pārbūves būvniecībai, tādējādi  paātrinot procesa gaitu, lai skolas pārbūves darbi varētu uzsākties 2017. gada vasarā.

 

Skolas būvprojekta izstrāde pašvaldībai izmaksās  88 000 eiro bez PVN.  Savukārt finansējums skolas pārbūves būvniecībai tiks paredzēts nākamajos divos gados, ņemot aizņēmumu no Valsts kases. 

 

Tāpat, uzklausot Pļavniekkalna skolas pedagogu un vecāku viedokli, deputāti atbalstīja arī domes priekšsēdētāja Anda Damlica iniciatīvu - lēmumu par Pļavniekkalnu skolu papildināt ar punktu, paredzot noteikt, ka arī turpmāk šajā skolā nodrošina mācību programmu no 1. līdz 6. klasei, līdz ar to atceļot  iepriekšējo domes lēmumu, kas noteica skolas attīstību ar mācību programmu līdz 4. klasei.

 

Pašvaldība aicina vecākus un pedagogus būt saprotošiem, jo skolas pārbūves laikā uz gadu nāksies saskārties ar zināmām neērtībām, jo pašsaprotami, ka skolu uz rekonstrukcijas laiku nāksies slēgt. “Pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt visiem Pļavniekkalna sākumskolas skolniekiem uz skolas rekonstrukcijas laiku iespējas turpināt mācības citās novada izglītības iestādēs, kā arī nodrošināt transportu šiem skolniekiem, tā kompensējot radītās neērtības,” norāda A.Damlics.

 

Atgādinām, ka Pļavniekkalna sākumskolas renovāciju un paplašināšanu Ķekavas novada dome atbalstīja jau 2014. gada beigās. Atbilstoši labai projektēšanas praksei novada dome lēma arī par skolas rekonstrukcijas projekta metu konkursu organizēšanu, izveidojot īpašu konkursa žūrijas komisiju, kuras sastāvā bez pašvaldības darbiniekiem un skolas direktores tika iekļauti arī sertificēti arhitekti.

 

Konkursam pieteicās četri pretendenti, no kuriem konkursa žūrijas komisija par atbilstošu nolikumam atzina trīs pretendentus, no kuriem tad arī saskaņā ar nolikumu tika izraudzīts uzvarētājs – SIA “AR.4”. Turklāt trīs pretendentu, tostarp, arī uzvarētāja piedāvājums paredzēja esošās skolas ēkas nojaukšanu, tās vietā piedāvājot celt jaunu, modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādi.

Sabiedrisko attiecību daļa
15.09.2016.

  Drukāt