Aptauja: zaļo iepirkumu izmantošanu publiskajos konkursos kavē pašvaldības iepirkumu speciālistu pieredzes trūkums un ierobežotais uzņēmumu piedāvājums

Rīgas plānošanas reģiona (RPR) veiktajā aptaujā pašvaldības kā vienus no galvenajiem šķēršļiem zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai pašvaldību konkursos min viņuprāt sarežģīto dokumentācijas sagatavošanu un iepirkumu speciālistu pieredzes trūkumu, pretendentu vājās zināšanas par šī iepirkuma principiem, kas tos atbaida piedalīties, kā arī “zaļo” produktu šauro klāstu un augstākas cenas.

 

Viena no būtiskākajām problēmām, uz kuru norāda pašvaldības, ir šobrīd ierobežotais pretendentu loks, kas spēj nodrošināt pakalpojumu izpildi un produkciju, atbilstoši zaļā iepirkuma kritērijiem, kā rezultātā atsevišķās jomās būtu grūti nodrošināt konkursa norisi. Tāpat Latvijā uzņēmumiem ir joprojām vājas zināšanas par šo iepirkumu veidu, kā rezultātā tie izvēlas nepiedalīties publiskajos konkursos.

 

Cits svarīgs faktors ir pašu pašvaldību gatavība, jo bieži vien šādu iepirkumu kritēriju sagatavošana ir laikietilpīgāka, kā arī attur zināšanu un pieredzes trūkums, ņemot vērā, ka tā ir Latvijai jauna lieta. Tikai 12% no aptaujātajām pašvaldībām atzina, ka ir izstrādājuši zaļā iepirkuma ieviešanas stratēģiju vai rīcības plānu. Savukārt 38% pašvaldību atzina, ka tās neizdala atsevišķi un neveic šī iepirkuma veida uzskaiti.

 

Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” projekta vadītāja: “Aptaujas rezultāti ļauj daudz padziļinātāk saprast šķēršļus un problēmas, kas kavē daudz sekmīgāku zaļā iepirkuma izmantošanu publiskajos iepirkumos pašvaldībās. Visvairāk ar grūtībām saskaras tieši mazās pašvaldības, kurās mēdz būt tikai viens iepirkumu speciālists un arī iepirkumu apjomi ir nelieli, kā rezultātā tie saskaras ar pretendentu intereses trūkumu. Daudz labāk zaļā iepirkuma kritēriju pielietošanai konkursos ir gatavas un jau aktīvi izmanto tieši iedzīvotāju skaita ziņā lielās pašvaldības. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti rekomendāciju izstrādē, kas nākotnē palielinās reģiona pašvaldību iepirkumu speciālistu zināšanas un pielietošanas prasmes zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai konkursu nosacījumos.”

 

Rīgas plānošanas reģions Eiropas Savienības (ES) finansēta projekta “GreenS” ietvaros veica pašvaldību speciālistu un valsts politikas veidotāju aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot, kas līdz šim kavējis vai tieši pretēji sekmējis pašvaldību konkursos izmantot zaļo publisko iepirkumu. Aptaujā piedalījās 13 reģiona pašvaldību iepirkumu speciālisti. Papildus tajā piedalījās arī valsts un reģionālās politikas veidotāji. Latvija ir viena no astoņām ES valstīm, kur šāda aptauja norisinājusies.

 

Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

 

Zaļais publiskais iepirkums ir viens no ES vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvis par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

 

ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta “GreenS” mērķis ir ir veicināt zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Projekts tika uzsākts pērn jūnijā un ilgs līdz 2016. gada maijam. Vadošais partneris ir Itālija, bet partneri – Latvija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Spānija, Vācija, Slovēnija un Bulgārija. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions.

 

Informāciju sniedza:

Aija Zučika

Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” projekta vadītāja

 

 

  Drukāt