Aicina pieteikt pretendentus uz apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis”

 Ķekavas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus uz apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis”.  Pieteikšanās termiņš – 7. oktobris

 

 Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 •  mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
 •  pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
 • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
 • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
 • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
 • citi īpaši nopelni.

 

Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīgas pieteikt:

 • pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
 • pašvaldības domes deputāts;
 • pašvaldības komisija;
 • valsts vai pašvaldības iestāde;
 • Ķekavas novadā dzīvojoša fiziska persona;
 • Ķekavas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.

 

Pieteikumā apbalvojumam norāda: 

 • apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ķekavas novadam;
 • informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).

 

Pieteikumus iesniegšanas termiņš - 2016. gada 7. oktobris

 

Pieteikumus iesniegt apbalvošanas komisijai personiski (Juris Krūmiņš (tālr. 27871520), Dzintra Maļinovska (tālr. 26120206), Dainuvīte Markelova (tālr. 29435055), Inga Rasa (tālr. 26154458), Aija Vitmane (tālr. 26439276)) vai nosūtīt pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k.9, LV -2123, ar norādi "Apbalvojumam "Ķekavas novada Goda pilsonis"”.

 

Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.

 

Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā.

 

Ar apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” pieteikuma veidlapu un nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

 

Pieteikšanās veidlapa

 

Nolikums

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

13.09.2016.

  Drukāt